Uitkomsten laatste Financieringsmonitor

Uit de Monitor 2017-1 komen onder meer de volgende resultaten. In de periode april 2016 –maart 2017 heeft 30% van de bedrijven zich georiënteerd op het verkrijgen van externe financiering. Driekwart van deze bedrijven heeft vervolgens daadwerkelijk een aanvraag van financiering ingediend. 85% van deze bedrijven (dit zijn de bedrijven die een financieringsaanvraag doen) is daarin volledig succesvol. Dit percentage vertoont een trendmatige stijging. Van 11% van de aanvragers wordt de aanvraag geheel afgewezen; voor dit percentage valt een neerwaartse trend te constateren. De kans op een volledige afwijzing is voor kleine bedrijven veel groter dan voor grote bedrijven. Voor bedrijven met minder dan 10 werkzame personen geldt dat 34% van de aanvragen volledig is afgewezen; bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen komt een volledige afwijzing vrijwel niet voor. In totaal werd door het MKB in de onderzochte periode voor bijna €9 miljard aan financiering aangetrokken.
Rapport-Financieringsmonitor-2017-1
http://bit.ly/2xLmzNK