In het midden- en grootbedrijf wordt ongeveer 65 procent van de aangevraagde financiering volledig toegekend. In het kleinbedrijf steeg dit percentage van 44 naar 49 procent. In de meeste gevallen (60 procent) wordt in het kleinbedrijf geen lening gegeven omdat het risico voor de kredietverstrekker te hoog wordt geacht. Uit de enquête blijkt ook dat het gebrek aan voldoende onderpand en een te lage solvabiliteit vaker reden is om geen lening te geven.

De belangrijkste punten op een rijtje
De financieringsbehoefte in het voorgaande halfjaar was € 33 miljard, waarvan
men € 27,5 miljard heeft aangetrokken;
De verwachte behoefte voor het komende jaar is ruim € 27 miljard, waarvan
men bijna € 24 miljard denkt aan te kunnen trekken;
De financieringsbehoefte is het sterkst toegenomen in het kleinbedrijf en is
iets afgenomen in het grootbedrijf;
In de industrie zoekt men meer financiering dan voorheen, in de bouw en
handel is de behoefte afgenomen.

Panteia Financieringsmonitor 2014-2