Sterke groei van de werkgelegenheid in het MKB
De bijdrage van het MKB aan de werkgelegenheidsgroei is in 2015 en 2016 zeer groot. In 2015 is de groei van het aantal werkenden uitgekomen op ruim 83.000 (1,7%). In 2016 versnelt dit naar bijna 90.000 (1,8%). De totale groei van de werkgelegenheid in Nederland komt in 2015 uit op 0,9%. In 2016 neemt dit toe naar 1,3%. Vooral de sterke krimp van de werkgelegenheid in de zorgsector (dit jaar minus 2,5%) dempt de totale werkgelegenheidsgroei in Nederland.