Utrecht,  Woensdag 14 juni j.l. was er brede belangstelling voor het symposium “Values in Banking” georganiseerd door Kredietunie Nederland (KN), gehouden bij de Volksbank te Utrecht . Onder leiding van de dagvoorzitter Arnoud de Roy van Zuydewijn (Voorzitter Raad van Toezicht KN) gaven Maurice Oostendorp, Onno Ruding , Matthijs Bouman, Hans Bergsma, Ronald Seinen en Roland Lampe hun visie over waardenontwikkeling bij financiële instellingen in Nederland.

Kredietunie Nederland (KN) is een belangenvereniging, die de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens internationaal geaccepteerde standaarden.

Perbericht Symposium Values in Banking

Pressrelease Symposium Values in Banking