De werkgelegenheid in het MKB is in 2019 met 3,1% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei ligt gemiddeld al enkele jaren boven de 3% en daarmee boven het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal, dat door het CBS op 1,5% is becijferd. Wel biedt het MKB relatief veel flexbanen en tijdelijke contracten. Dit blijkt uit een analyse van de Van Spaendonck MKB Banenmonitor met een representativiteit van circa een kwart van het MKB.

Aandeel tijdelijke contracten stijgt naar 30%
Vanaf 2016 is een duidelijke stijging te zien van het aandeel contracten voor bepaalde tijd naar ruim 30% eind 2019. Dit wordt veroorzaakt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij meer behoefte is aan tijdelijke contracten. Bij een herstellende economie is het logisch om eerst mensen aan te nemen op een tijdelijk contract. Dat het aandeel tijdelijke contracten maar door blijft stijgen, lijkt het gevolg te zijn van een groeiende behoefte aan flexibiliteit en mogelijk ook de Wet Werk en Zekerheid.

Groei en krimp per sector in het MKB
Per sector is de kinderopvang opnieuw de grootste stijger met 11,7%. In de crisisjaren van grote bezuinigingen heeft deze sector flink moeten inleveren, maar langzamerhand zit de sector weer op het werkgelegenheidsniveau van voor de crisis. Ook dierenartspraktijken (9,9%) en de gehandicaptenzorg (6,35%) zijn flink gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

In de sectoren kappersbedrijf (-2%), levensmiddelenbedrijf (-3,1%) en vooral bij mode- en sportwinkels (-3,7%) is een teruggang in werkgelegenheid geconstateerd. Vorige week nog constateerde het CBS een omzetstijging in de detailhandel, deze wordt echter voornamelijk behaald bij online detailhandel en de retail in de woninginrichting, vloeren, keukens en doe het zelf zaken.

https://bit.ly/2VnYFHN