Centrum voor FinancieringsOplossingen

Ongeveer 50% van alle ingediende financieringsaanvragen wordt volgens de officiële cijfers afgekeurd – maar we weten uit ervaring dat het aantal afwijzingen nog veel hoger ligt. Dit zijn niet alleen slechte plannen; ook in de basis kansrijke plannen worden door financiers afgewezen. Hoe vergroot u de kans dat uw financieringsaanvraag wel wordt goedgekeurd? Een goede voorbereiding voor de financieringsaanvraag blijkt bij elke aanvraag van levensbelang. We geven daarom een aantal praktische, slimme tips om de slaagkans van een financieringsaanvraag te verhogen.

Open kaart spelen

Was u recentelijk betrokken bij een faillissement? Heeft u een negatieve BKR-registratie? Als u bang bent dat dergelijke zaken tegen u zullen werken als u ze meldt, onthoud dan dat het verzwijgen van zulke informatie uw kansen direct naar nul reduceert. Feiten als deze komen altijd uit: het faillissementsregister is openbaar en elke financier raadpleegt het BKR. Door vanaf het begin open kaart te spelen, vergroot u juist uw kansen. Vertel hoe u in de situaties verzeild bent geraakt en vooral wat u ervan hebt geleerd.

Ken alle ins en outs van uw administratie

Met ‘alle ins en outs’ bedoelen we dat zowel de jaarcijfers van het afgelopen jaar als de tussentijdse cijfers van het lopende jaar beschikbaar moeten zijn. Ook moet u van alle cijfers op de hoogte zijn: het staat slecht als u bijvoorbeeld niet weet hoeveel omzet u tot dusver heeft gemaakt en als u opvallende zaken uit de cijfers niet kunt verklaren. Daarnaast moeten de prognoses die u maakt goed aansluiten op de cijfers tot op heden. Als zonder logische onderbouwing de kosten in de prognose flink lager zijn dan de afgelopen jaren – of als de brutowinstmarge opeens spectaculair hoger is –  vraagt dat om een logische verklaring. Indien u op kritische vragen over uw cijfers geen goed antwoord kunt geven, laat u zien dat het u ontbreekt aan inzicht in uw financiële gang van zaken. Zelfs als uw bedrijf in principe wel kredietwaardig is, is uw financieringsaanvraag hiermee bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Ken en erken uw risico’s

Onder de term ‘risico’ vallen onder meer zaken op het gebied van productie, leveranciers en personeel. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor uw onderneming als uw belangrijkste leverancier wegvalt? Wat als uw grootste klant of uw belangrijkste personeelslid er vandoor gaat? Hoe groot zijn die risico’s en welke maatregelen gaat u de komende tijd treffen om eventuele negatieve gevolgen te beperken? Daarnaast is het belangrijk om te bedenken wat er gebeurt als u zelf uitvalt. Zijn uw kennis en de processen waarover u de leiding heeft goed vastgelegd, zodat een vervanger de zaak kan runnen? Of komt het hele bedrijf stil te liggen als u niet kunt werken? Bent u verzekerd, zodat u een geschikte vervanger kunt aantrekken? Het antwoord hebben op al deze vragen hoort bij een gedegen voorbereiding.

Vind de juiste financier

Ondernemers gaan vaak naar de lokale bank voor hun financieringsaanvraag. Wellicht een logische stap, maar wel één die afhangt van de hoogte van de financieringsvraag, waar u de financiering voor nodig heeft, en wat de status van uw bedrijf is (startend, snel groeiend, B2C of B2B). Deze factoren kunnen ertoe bijdragen dat u wellicht uw verzoek bij een andere financier kunt onderbrengen.

Verdiep u daarom vooraf zowel in uw bank als in het verdere aanbod van financiers, zoals factoringbedrijven, leasemaatschappijen, crowdfundingplatformen, fintechbedrijven en informal investors. Deze partijen hebben als nadeel dat ze vaak wat duurder zijn. Maar, zoals Johan Cruijff al zei: ‘elk nadeel hep zijn voordeel’. De extra risico’s die deze financiers laten meewegen in het rentepercentage zijn namelijk goed in verhouding met de extra voordelen die ze inbrengen.

Tot slot is er een combinatie mogelijk. Niet zelden ontstaat er een constructie waarbij een deel via de bank wordt gefinancierd, een deel via een investeerders en deel via factoring om op die manier tot een oplossing voor een financieringsvraag te komen.

Zorg voor een goed ondernemingsplan

Heeft u uw cijfers op orde, zijn alle risico’s in kaart gebracht en weet u meer over de mogelijke financiers die bij u passen? Dan is het zaak om uw ondernemingsplan onder de loep te nemen en te zorgen dat ook deze staat als een huis. Lees hiervoor verder in onze eerdere artikelen: Hoe komt u aan een goed ondernemingsplan?De vijf grootste missers bij een kredietaanvraag, of, ter inspiratie: Van feedback op ondernemingsplan naar e-scooters in Rotterdam. Daarnaast kan Is een ondernemingsplan verplicht? meer informatie geven als u nog twijfelt aan de waarde van een goed ondernemingsplan.

Doet u het zelf – of met hulp?

De bovenstaande tips kunnen u een goed eind op weg helpen richting een succesvolle financieringsaanvraag. Twijfelt u of u voldoende bent voorbereid? U laten begeleiden bij een financieringsaanvraag voor uw onderneming kan dan een slimme keuze zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op als u hier vragen over heeft.