In het verleden waren de Raiffeisen- en Boerenleenbanken kredietunies maar die principes zijn verwaterd. Piet Duffhues, Em. hoogleraar Ondernemingsfinanciering Tilburg University, denkt dat met name het Kleinbedrijf binnen het MKB hier veel profijt van kan hebben. In het buitenland bestaan ze nog wel, in meer dan 100 landen.

Waarom aandacht voor kredietunies?
Kredietunies zijn specifieke financiële instellingen met het karakter van een  spaarbank op coöperatieve basis. Nederlanders zullen wellicht meteen denken aan de basisfisosofie van de Rabobank Groep in Nederland waarvan de wortels  in de negentiende eeuw lagen bij de initiatiefnemers Raiffeisen en Van den Elsen. Intussen heeft de Rabobankgroep zich ontwikkeld tot een grootmacht onder de gevestigde Nederlandse en internationale banken en met een in vele opzichten prachtige staat van dienst. De kredietunies waar wij het over hebben zijn echter veel kleinschaliger. Ze dragen een enigszins vergelijkbare bedrijfsfilosofie uit maar houden met nadruk vast aan de basisfilosofie van de genoemde voorlopers van de huidige Rabobank.

Deze komt neer op het hanteren van een eenvoudig model van een spaarbank annex kredietverlener in de vorm van overeenkomsten met  uitsluitend de leden van de cooperatie en zonder transacties op geld- en kapitaalmarkten en met een bestuur dat uitsluitend door leden en direct wordt bepaald. Ze wensen daarvan niet af te wijken. Ze bestaan in een aantal landen meestal al heel lang naast het gevestigde bankwezen. Daarbij moet worden gedacht aan landen als de Verenigde Staten, Canada, Ierland, Rusland, Australie, Polen en de Philippijnen maar ook de continenten Afrika en Zuid-Amerika. In de Verenigde Staten bestaan ze innavolging van Europa al sinds het begin van de negentiende eeuw en kregen ze formele status op staats- en op federaal niveau, dit laatste bij wet van 1935. Voorzover bekend bestaan ze in Nederland niet. Een werkgroep van oud-bankiers (www.dekredietunie.nl) wil daar verandering in aanbrengen en in Nederland voorzichtig starten met de invoering van credit unions.

Voor het hele artikel, zie: http://www.mejudice.nl/artikel/735/waarom-kredietunies-de-financiering-van-kleine-bedrijven-kunnen-verlichten