Kredietunies zijn coöperaties die leningen verstrekken door ondernemers aan ondernemers. Omdat de banken nauwelijks meer kredieten lager dan € 250.000 geven, ontstaat er een leemte. Ondernemers voorzien in dit financieringsknelpunt door leningen te verstrekken aan ondernemers.

http://bit.ly/1WFMfFH 

http://bit.ly/1rZrYOS