Themabericht

Delen:
 • Alternatieve financieringsvormen zijn het afgelopen jaar in omvang toegenomen
 • Daarvan zijn crowdfunding en Qredits de snelst groeiende alternatieve financieringsvormen
 • Toch blijven bankleningen de grootste financieringsvorm
 • Ook nam venture capital toe, maar vergeleken met de rest van de wereld is Nederland hierin een middenmoter

Nog altijd vormen bankleningen de grootste financieringsvorm voor het MKB. Wel nemen alternatieve financieringsvormen in omvang toe. Zo heeft het MKB met crowdfunding het afgelopen jaar meer miljoenen opgehaald dan in 2017 en heeft ook de microkredietverstrekker voor het Nederlandse MKB, Qredits, een flinke groeispurt doorgemaakt. De ontwikkelingen van de alternatieve financieringsvormen bespreken we in dit themabericht via de verschillende levensfases van een MKB-bedrijf. Figuur 1 schetst de grootte en focus van deze financieringsvormen. Het valt op dat traditionele en alternatieve financiering elkaar overlappen, maar -belangrijker nog- elkaar aanvullen.

Figuur 1: Levensfases en de financieringsvormen
Figuur 1: Levensfases en de financieringsvormenBron: EIM en aanpassingen door Rabobank.
Toelichting: Niet alle financieringsvormen staan in de figuur, bijvoorbeeld leasing en factoring niet. Voor iedere levensfase en vermogensbehoefte zijn deze financieringsvormen toepasbaar. De bedragen zijn een indicatie.

Alternatieve financiering voor het MKB: nieuwe financieringsvormen goed voor miljard euro?

Themabericht

 • Bancair krediet blijft de belangrijkste bron van MKB-financiering
 • De uitstaande zakelijke kredietverlening van banken is sinds 2012 gedaald; wel stegen in 2017 de nieuwe verstrekkingen
 • Vooral leasing en factoring zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid
 • Nieuwere alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, Qredits en kredietunies zijn verhoudingsgewijs nog klein, maar blijven groeien
 • De rol van MKB-beurzen is vooralsnog beperkt
 • MKB-fondsen komen en gaan
 • Steeds meer banken actief in crowdfunding en peer-to-peer leningplatforms
 • Cryptomunten als nieuwe financieringsvorm

Hoewel bancaire financiering de belangrijkste bron van vreemd vermogen blijft voor het MKB is de omvang van alternatieve financieringsvormen sinds de crisis sterk gestegen. Zowel gevestigde alternatieve financieringsvormen zoals leasing en factoring als nieuwere vormen zoals microfinanciering en crowdfunding zijn sterk gegroeid en lijken een vaste plek in het financieringslandschap te hebben veroverd. Ook kredietunies, verreweg de kleinste nieuwe partij, winnen langzaam terrein. En er zijn zelfs bedrijven die geld weten op te halen door nieuwe cryptomunten te introduceren. Toch zijn niet álle alternatieve financieringsvormen op de lange termijn succesvol. De rol van MKB-beurzen lijkt vooralsnog beperkt en een aantal MKB-leningsfondsen heeft recentelijk de activiteiten gestaakt.

https://bit.ly/2z4qeMC