Themabericht

Delen:
  • Bancair krediet blijft de belangrijkste bron van MKB-financiering
  • De uitstaande zakelijke kredietverlening van banken is sinds 2012 gedaald; wel stegen in 2017 de nieuwe verstrekkingen
  • Vooral leasing en factoring zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid
  • Nieuwere alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, Qredits en kredietunies zijn verhoudingsgewijs nog klein, maar blijven groeien
  • De rol van MKB-beurzen is vooralsnog beperkt
  • MKB-fondsen komen en gaan
  • Steeds meer banken actief in crowdfunding en peer-to-peer leningplatforms
  • Cryptomunten als nieuwe financieringsvorm

    https://bit.ly/2z4qeMC