Concurrerende financiering voor het midden- en kleinbedrijf blijft een van de kerntaken van de Rabobank. Wel verandert de markt voor mkb-financiering en staat de winstgevendheid onder druk. Dat meldt de Rabobank in reactie op een rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over gebrek aan concurrentie in mkb-financiering.

De ACM, die toezicht houdt op vrije marktwerking, publiceerde het rapport over gebrek aan concurrentie in MKB-financiering op dinsdag 30 juni. De Rabobank, ABN Amro en ING zijn de belangrijkste financiers van het MKB. De ACM: “De afhankelijkheid van het MKB van de drie grootbanken maakt het van groot belang dat deze banken voldoende concurreren. Een gebrek aan concurrentie kan leiden tot hogere financieringskosten voor het MKB.” De ACM stelt dat de marges in MKB-financiering de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Meer risicodragend vermogen aanhouden
Bancaire financiering vormt de hoofdmoot van het vreemd vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. In 2014 hadden Nederlandse banken 318 miljard euro aan krediet uitstaan bij het bedrijfsleven. Daarmee is bancaire financiering duizend keer zo groot als de omvang van nieuwe financieringsvormen, zoals crowdfunding en kredietunies.

Rabobank Hogere marges toch te laag bij financiering MKB-020715