De ontwikkeling van kredietunies in Nederland valt en staat op de korte termijn met de inrichting van een passend toezichtkader. Vooralsnog zijn kredietunies gericht op het aantrekken van middelen uit de eigen kring van ondernemers. De conceptinitiatiefwet is daarom gericht op een lichter toezichtregime dan dat voor banken (voor kredietunies met een balanstotaal kleiner dan € 100 miljoen). Kleinschalige kredietunies zullen een navenant klein deel van de bancaire kredietverlening kunnen vervangen.

SP20140311_Alternatieve_financiering_Leontine_Treur