In 2020 krijgen ondernemers het zwaarder. Zowel de zzp’er als bedrijven, waar vorig jaar nog een verlaging van de winstbelasting aan werd beloofd. Gelukkig zijn er ook plannen om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij de groei van hun bedrijf. In dit artikel lees je over 7 belangrijke plannen voor 2020 en wat deze voor jou als ondernemer betekenen.

Envelopje met geld

1. Verhoging arbeids- en heffingskorting

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden verhoogd en de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Dit betekent dat vooral werkenden er in 2020 op vooruitgaan, ten koste van de lastenverlichting voor ondernemers.

2. Verruiming van de WSBO-subsidieregeling

In 2020 wil het kabinet het gebruik van digitale mogelijkheden stimuleren. Door de WSBO-subsidieregeling te verruimen, het aantal subsidieaanvragen te verhogen en te investeren in circulaire projecten. Zo wil het kabinet ondernemers aanmoedigen om te investeren in nieuwe technieken en innovatieve producten op de markt te brengen.

Benieuwd wat je kunt doen om, met kleine stapjes, je bedrijf te vernieuwen.

Deze 40 ondernemers gingen je voor

Gieter zonder water

3. Verlaging vennootschapsbelasting uitgesteld

De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt uitgesteld en voorwaardelijk gemaakt. Dit betekent dat bedrijven met winsten boven de € 200.000 in 2020 het tarief van 25% blijven betalen, in plaats van de eerder beloofde 22,55%.

Voor bedrijven met winsten tot € 200.000 gaat de eerder beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting wel door. Volgend jaar betalen zij geen 19% belasting meer over hun winst, maar 16,50%.

4. Minder voordelen voor zzp’er

Een aantal fiscale voordelen voor zzp’ers verdwijnt. Waar zij nu nog geen belasting hoeven te betalen bij een winst van € 7.280, wordt dat bedrag de komende jaren stapsgewijs verlaagd naar € 5.000. Daarbij komt wel dat in de komende drie jaar de zelfstandigen profiteren van de stijgende arbeidskorting.

Meer weten over ondernemen in 2020 als zpp’er?

Je leest het op ikgastarten.nl

Gieter zonder water

5. Wordt 2020 het jaar van de Brexit?

Het heeft even geduurd, maar 2020 lijkt dan eindelijk het jaar van de Brexit te worden. De Conservatieven hebben onder leiding van premier Johnson de Britse Lagerhuisverkiezingen weten te winnen.

Benieuwd wat de Brexit voor jou als ondernemer betekent? Markteconoom Stefan Koopman vertelt over de scenario’s en mogelijke gevolgen.

Weet wat er speelt

Windmolen

6. Aanpassing van de Mededingingswet

Het kabinet wil de onderhandelingspositie van boeren met afnemers versterken. Om vervolgens de omslag naar kringlooplandbouw te versnellen. Hiervoor wordt de Mededingingswet aangepast en er komt een wet die oneerlijke handelspraktijken moet tegengaan.

Belasting brede weersverzekering afgeschaft

In 2020 betalen boeren over een brede weersverzekering geen 21% assurantiebelasting meer. Deze maatregel maakt de verzekering een stuk goedkoper en aantrekkelijker. Daartegenover staat wel dat boeren die hiervoor een subsidie ontvangen minder premiekosten terugkrijgen.