Een liquiditeitsprognose kan jou als ondernemer helpen om de gevolgen van de coronacrisis voor je cashflow zo veel mogelijk in kaart te brengen. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de tekorten aan cash die in de komende maanden kunnen ontstaan, zodat je daar tijdig op kunt inspelen. Je kunt de liquiditeitsprognose ook gebruiken om een financieringsaanvraag te onderbouwen. Op deze pagina lees je hoe je zo’n prognose kunt opstellen.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de nabije toekomst. Het is een voorspelling van je cashflow die per maand inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte en die laat zien hoeveel cash je van maand tot maand tot je beschikking hebt.

Waarom maak je een liquiditeitsprognose?

Ondernemen is vooruitzien. Met een liquiditeitsprognose heb je een voorspelling die inzicht geeft in de geldbehoefte van de komende periode. Hiermee kan je inschatten of je in de komende maanden voldoende cash hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Als blijkt dat je geld tekortkomt, dan kun je gericht aan een oplossing werken om het hoofd financieel boven water te houden. Mogelijk moet je een beroep doen op je reserves of steunregelingen van de overheid of (extra) krediet van de bank aanvragen.

Bij een online financieringsaanvraag is een liquiditeitsprognose niet verplicht. Een liquiditeitsprognose kan je in het persoonlijk gesprek met onze adviseur wel helpen om je aanvraag te onderbouwen en aan te tonen dat je de rente en aflossing na afloop van de coronacrisis kunt betalen. Daarom kan het raadzaam zijn om zo’n prognose op te stellen.

Zo kun je een liquiditeitsprognose maken in tijden van corona

Liquiditeitsprognose stappen

Stap 1: Maak scenario’s van je inkomsten

Gebruik één of meerdere scenario’s als uitgangspunt om de inkomsten van jouw bedrijf te voorspellen. Je kunt bijvoorbeeld de sectorprognoses van RaboResearch gebruiken om een prognose te maken van je omzet.

De reguliere inkomsten van je bedrijf vóór de coronacrisis vormen in de liquiditeitsprognose het vertrekpunt. Vervolgens schat je je inkomsten per maand in aan de hand van het gekozen scenario. Het is waardevol om meerdere scenario’s door te berekenen, waaronder een worstcasescenario. Hierin schets je wat er gebeurt als de zaken nog meer tegenzitten dan je op dit moment verwacht.

Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt van een inkomstenprognose. Dit is gebaseerd op het op 19 maart 2020 gepubliceerde Pandemic Scenario van RaboResearch. Uitgangspunt hiervan is dat het coronavirus onze economie in het tweede kwartaal van 2020 hard raakt. In het derde kwartaal zijn de eerste tekenen van herstel waarneembaar, waarna in het vierde kwartaal de economie normaliseert. De gebruikte index kan uiteraard per onderneming verschillen.

Voorbeeldprognose ontvangsten

Voorbeeld liquiditeitsprognose corona

Stap 2: Bepaal wat je kunt doen om je uitgaven te beperken

Waarschijnlijk word je op dit moment geconfronteerd met een daling van inkomsten en ben je al bezig om jouw uitgaven daarop af te stemmen. Je kunt bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:

  • Stel investeringen waar mogelijk uit.
  • Probeer met je klanten en je leveranciers in gesprek te gaan over bijvoorbeeld betaaltermijnen. Wellicht zijn sommige klanten in staat om je sneller te betalen en zijn leveranciers bereid je tegemoet te komen door langere betalingstermijnen te bieden.
  • Vraag bij je bank uitstel aan van je aflossingsverplichtingen op bestaande leningen. Ondernemers kunnen bij de Rabobank zes maanden uitstel aanvragen.

Lees meer over uitstel van aflossingsverplichtingen

Stap 3: Probeer gebruik te maken van overheidsregelingen

De overheid heeft meerdere financiële regelingen in het leven geroepen. Met deze regelingen kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun personeel doorbetalen en kunnen zelfstandig ondernemers aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Je kunt bijvoorbeeld uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Bekijk een overzicht van overheidsregelingen

Stap 4: Bepaal je liquiditeitsbehoefte

  • Zet nu alle verwachte inkomsten en uitgaven van je onderneming op een rij. Houd ook rekening met eventuele btw-afdrachten, aflossingen en privé-onttrekkingen. Maak een overzicht op maandbasis, zodat schommelingen door bijvoorbeeld seizoensinvloeden of het uitbetalen van vakantiegeld zichtbaar worden.
  • Voeg je huidige banksaldo als vertrekpunt toe. Reken vervolgens per maand door hoe dit saldo verandert. Zo kun je een goede schatting maken of je cash tekortkomt en welk bedrag je eventueel nodig hebt als aanvullende financiering.
  • Heb je financiering nodig om deze moeilijke periode te overbruggen? Dan gaan we graag met je in gesprek. We bekijken bijvoorbeeld of je in aanmerking komt voor de verruimde borgstellingslening midden- en kleinbedrijf (BMKB) van de overheid of dat er een andere passende oplossing mogelijk is. Start je aanvraag online en kies ‘Corona’ als investeringsdoel.

Lees meer over het aanvragen van financiering

Stap 5: Onderbouw je financieringsaanvraag

Na een online financieringsaanvraag volgt een persoonlijk gesprek met een accountmanager van je eigen Rabobank. Die kijkt met je vooruit naar de periode ná de coronacrisis. Heeft je bedrijf dan voldoende inkomsten om de rente en aflossing op de overbruggingsfinanciering te betalen?

Toon in je liquiditeitsprognose dus aan dat je na de coronacrisis voldoende cashflow hebt om de overbruggingsfinanciering te dragen. Hierbij kun je uitgaan van je inkomsten en uitgaven vóór de uitbraak van corona. Uitgangspunt van de Rabobank is dat wij alleen overbruggingskrediet verstrekken aan ondernemingen die vóór de uitbraak van corona een gezonde bedrijfsvoering hadden.