Binnenvaartkoepel BLN-Koninklijke Schuttevaer is van plan een kredietunie op te richten om schippers die moeilijk aan een financiering kunnen komen een handje te helpen.

De brancheorganisatie heeft een stuurgroep ingesteld die onderzoek doet naar alternatieve financieringsbronnen. Dat gebeurde na klachten uit de achterban over moeizame kredietverlening. De stuurgroep staat positief tegenover het idee van een kredietunie.

In een kredietunie investeren ondernemers die daartoe in staat zijn in de bedrijven van collega’s. „Het zou de sector kunnen helpen om de doorstroming van schepen op gang te houden en om de continuïteit van solide bedrijven te borgen”, liet BLN woensdag weten. De stuurgroep heeft de Verenigde Kredietunies Nederland aangezocht voor begeleiding.

RD.nl BNL-Kredietunie