Op een door de CDA-afdelingen in Zuid- en Midden-Drenthe georganiseerde bijeenkomst werd op 7 maart uitleg gegeven over tal van aspecten van en mogelijkheden voor het oprichten van een kredietunie. Doel: aanjagen van de werkgelegenheid in onze regio. ‘Er is een direct verband tussen kredietverlening en werkgelegenheid,’ aldus Ronald Lampe van Kredietunie Nederland.

Regio Hoogeveen Kredietunie