Onlangs is er lagere regelgeving gepubliceerd die de nieuwe regels uit de Wet toezicht kredietunies concreter maakt. De datum waarop de nieuwe regels in werking treden, is afhankelijk van het moment waarop de Europese Commissie toestemming verleent.

Eind maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet toezicht kredietunies aan. Het doel van deze nieuwe regels is een wettelijk kader creëren waarbinnen kredietunies ondernemers van krediet kunnen voorzien. Een kredietunie is een coöperatie van mkb-ondernemingen (georganiseerd per branche of regio) die gelden ter beschikking stelt uit een gemeenschappelijke kas aan kredietnemers uit het mkb. In het nieuwsartikel ‘Nieuw wettelijk kader kredietunies in de maak’ kon u lezen dat kredietunies volgens de huidige wettelijke regels een bankvergunning nodig hebben. In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit (pdf) en het ontwerp ministeriële regeling toezicht kredietunies (pdf) is uitgewerkt hoe de overheid deze belemmering precies wil wegnemen.

Rendement 240815 regelgeving kredietunies

Ontwerpbesluit_toezicht_kredietunies

Ontwerpregeling_toezicht_kredietunies