Rendement Online

Bijna twee derde van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) verwacht een zeer zware omzetdaling in de maanden maart en april. Die conclusie trekt onderzoeksbureau Panteia na onderzoek onder ruim 7.000 ondernemers. Financiële instellingen en accountantskantoren lijken tot dusverre minder schade te ondervinden van de coronacrisis dan de meeste andere sectoren.

29 april 2020 | Door redactie 

Uit het onderzoek van Panteia komt naar voren dat zzp’ers de grootste omzetdaling verwachten: 67% in maart en 71% in april. Zij hebben weinig mogelijkheden om op kosten te besparen en komen daarnaast niet in aanmerking voor het merendeel van de noodmaatregelen van de overheid. Kleinere mkb-bedrijven rapporteren een omzetdaling van 53% in maart en 60% in april. Voor grotere mkb-ondernemingen geldt een omzetdaling van 44% in maart en  50% in april.

De hardst getroffen sectoren

De impact van de coronacrisis verschilt per sector. Sectoren die het hardst getroffen worden zijn onder andere: de reisbemiddeling (86% omzetdaling), de horeca (82% omzetdaling), de landbouw non-food, zoals de sierteelt (76% omzetdaling), en de niet-essentiële gezondheidszorg, zoals tandartsen en fysiotherapeuten (70% omzetdaling).
Er zijn ook sectoren die iets minder last hebben van de crisis, hoewel ook zij omzetverliezen hebben in april. Dat zijn onder andere financiële instellingen (31%  omzetdaling), de bouw (20% omzetdaling) en accountants en advocaten (30% omzetdaling).

Meest gebruikte steunmaatregelen

Ongeveer 70% van de ondernemers maakt gebruik van steunmaatregelen van de overheid of verwacht dat te gaan doen. Er wordt het meest gebruik gemaakt van uitgestelde belastingbetaling en de NOW-regeling. Voor beide geldt dat ongeveer 40% van de ondernemingen daar een beroep op doet. Daarnaast doet ruim 25% een beroep op de TOG-regeling: een eenmalige gift van € 4.000 voor de dekking van een deel van de lopende kosten. En ruim 12% maakt gebruik van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en/of de verruiming van de Bbz-regelingen.

https://www.rendement.nl/winst-uit-onderneming/nieuws/forse-omzetdaling-bij-mkbers-door-coronacrisis.html