Ondernemers maken volop gebruik van overheidssteun om financiering los te peuteren bij hun bank. De Staat stelt zich dan namelijk deels garant voor de lening. Sinds 1 maart hebben banken al ruim een half miljard aan leningen met overheidsgarantie uitgegeven. Toch mag de regeling van ondernemersorganisaties nog wel wat ruimer.

4 mei 2020 | Door redactie 

Bankenkoepel NVB houdt bij hoe het loopt met de financiering in de coronacrisis. Tussen 1 maart en 24 april zijn er 1.875 leningen met overheidsgarantie verstrekt, waar in totaal € 517 miljoen mee gemoeid is. Verder hebben 6.069 ondernemingen ‘op eigen kracht’ krediet binnengehaald, voor in totaal € 3,8 miljard. Ook hebben 103.000 ondernemingen uitstel gekregen voor het betalen van aflossingen.

Staatsgaranties op leningen uitgebreid

De luiken zijn dus zeker niet dicht bij de bankloketten, maar banken blijven het per onderneming bekijken. ‘Banken doen alles wat mogelijk is om bedrijven die vóór de coronacrisis gezond waren door deze crisis heen te helpen’, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink. ‘Banken doen veel, maar kunnen helaas niet iedereen helpen. Deze crisis zal littekens achterlaten.’
De komende tijd verwachten de banken een verdere toename van het leningbedrag, nu de overheid de garantieregelingen heeft versoepeld en uitgebreid. De overheid biedt ruimere ‘coronagaranties’ via de GO-regeling en de BMKB. Bij de GO staat de Staat garant voor 80% of 90% van het bedrag van de lening. Dit laatste percentage geldt voor mkb’ers met een jaaromzet tot € 50 miljoen. Boven die grens is de garantstelling dus 80%.

Ondernemers willen 100% staatsgarantie

Voor de BMKB is de staatsgarantie 67,5% van het totale kredietbedrag. Voor deze regeling is de looptijd vorige week opgeschroefd van 2 naar 4 jaar. Voor een bv is wel de eis dat de meerderheidsaandeelhouder ook persoonlijk borg staat voor een deel van de lening.
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zouden graag zien dat de overheid er nog een schepje bovenop doet met de staatsgarantie. Zij bepleiten 100% garantie op leningen tot € 100.000. ‘Dit werkt in Duitsland ook goed en versnelt het proces’, aldus de organisaties. Eerder hebben zij de regering al gevraagd om een tweede steunpakket, ‘dat ondernemers langer en beter helpt’. Daarbij zouden ondernemingen ook op een of andere manier compensatie moeten krijgen voor verloren omzet.

https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/overheidsgarantie-op-bedrijfslening-gretig-gebruikt.html