Het Referentiegrootboekschema (RGS) is een uniform (grootboek)rekeningschema. Het is zo ingericht dat er eenvoudig vanuit de boekhouding gerapporteerd kan worden. Maar inmiddels is het RGS uitgegroeid tot een schema met meer dan 4.500 codes. Daarom is vereenvoudiging nodig. Speciaal voor het mkb is die selectie nu in de maak: het RGS MKB.

30 april 2021 | Door redactie 

Het RGS MKB is bedoeld voor verschillende groepen ondernemers: ten eerste de zelfstandigen zonder personeel (zzp), in de tweede plaats eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) en ten derde de micro- en kleine ondernemingen. Voor deze drie groepen ondernemingen moeten er drie aparte RGS rekeningschema’s voor het boekhouden komen. Een extra doelstelling is om de RGS-codes die deze groepen kunnen gebruiken per code toe te lichten en er voorbeelden bij te geven. Uit de 4.500 codes zijn er zo’n 400 geselecteerd voor het mkb.

Het RGS MKB rekeningschema voor zzp’ers

In het RGS was al te filteren op toepassingen voor onder andere zzp’ers. Er is een filter op de bestaande RGS-codes dat bijvoorbeeld een codeselectie toepast die door zzp’ers het meest in gebruik zijn. Zo kan een intermediair of een softwareontwikkelaar direct een selectie maken (of tonen) van RGS-codes die relevant zijn voor de winstaangifte van een zzp’er. Het al bestaande zzp-filter is als startpunt gebruikt voor RGS MKB, maar wel op de nodige punten aangepast. De aanpassingen zijn terug te vinden zodat duidelijk is waar het RGS MKB rekeningschema afwijkt van het al bestaande zzp-filter. In totaal zijn er ongeveer 160 RGS codes specifiek voor zzp’ers, die ook van een toelichting voorzien zijn. Het RGS MKB rekeningschema voor zzp’ers staat inmiddels in de steigers en staat ter beoordeling klaar.

Suggesties voor verbetering welkom

Accountants, administrateurs en bijvoorbeeld branche en beroepsorganisaties als de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants kunnen dit schema beoordelen en suggesties voor verbetering aandragen. De bedoeling is om 1 juni het schema beschikbaar te stellen voor de praktijk. Zodra dit schema definitief is gelanceerd zijn eerst de schema’s voor micro- en kleine ondernemingen aan de beurt en daarna de eenmanszaak en VOF. RGS MKB is online op te vragen en ook te downloaden via de website www.boekhoudplaza.nl die volledig in het teken van RGS staat.

https://www.rendement.nl/boekhouden/nieuws/referentiegrootboekschema-voor-het-mkb.html