Twee derde van de werkgevers ziet dat de onderlinge saamhorigheid is toegenomen door de coronacrisis en dat de toekomst van de onderneming nu meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Deze conclusies komen uit de recente MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk.

4 mei 2020 | Door redactie 

Uit het onderzoek blijkt dat bij 40% van de werkgevers werknemers zelf initiatieven nemen voor de onderneming. De overgrote meerderheid (84%) van de werkgevers geeft aan dat het hen lukt om het sentiment onder de werknemers te polsen. Hetzelfde percentage heeft voldoende zicht op wat er in de onderneming gebeurt, maar slechts 62% is goed op de hoogte van wat werknemers doen.

Annuleren van trainingen en opleidingen

Ruim 40% van de werkgevers heeft op dit moment onvoldoende werkzaamheden voor alle werknemers. De terugloop in uren bedraagt gemiddeld 61%. Werkgevers hebben verschillende maatregelen getroffen: 14% heeft trainingen en opleidingen geannuleerd, 12% laat vakantiedagen opnemen, en bonussen (7%) en vakantiegeld (7%) worden uitgesteld.
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het mkb. 15% van de mkb’ers en 38% van de zzp’ers hebben alle activiteiten als gevolg van de coronacrisis moeten staken. 4% van de mkb’ers en 2% van de zzp’ers heeft het daarentegen drukker dan normaal.

Maatregelen op korte termijn

Een kwart van de ondernemers heeft inkomenssteun aangevraagd. Andere veelgenoemde kortetermijnmaatregelen die zij hebben getroffen zijn het:

  • stopzetten van niet noodzakelijke uitgaven (52%);
  • uitstellen van investeringen (35%);
  • strakker financieel plannen (40%).

Vertrouwen in overleving

Circa 70% van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat hun onderneming de coronacrisis overleeft. Daar staat echter tegenover dat ongeveer 1 op de 5 ondernemers er rekening mee houdt dat hun onderneming zal omvallen. Ruim de helft van de respondenten verwacht zelf voldoende buffers te hebben om de coronacrisis te overleven, maar 40% verwacht dat deze onvoldoende zullen zijn.

https://www.rendement.nl/corona-advies/nieuws/saamhorigheid-toegenomen-als-gevolg-van-coronacrisis.html