Crowdfunding wordt steeds populairder. Via deze non-bancaire financieringsvorm werd afgelopen jaar ruim € 321 miljoen opgehaald. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van 2018. Voor 2020 staan op het gebied van crowdfunding enkele belangrijke ontwikkelingen op stapel.

27 januari 2020 | Door redactie 

Het aantal projecten dat meer dan € 1 miljoen ophaalt via crowdfunding stijgt sterk. In 2019 waren er 43 projecten waar € 1 miljoen of meer mee was gemoeid. Dat is een stijging van 60% ten opzichte van 2018. De verwachting voor 2020 van de website Crowdfundmarkt.nl, die sinds 2015 financieringsvraag en -aanbod bij elkaar brengt, is dat deze trend zich doorzet.

Kansen voor Europese spelers

Een andere ontwikkeling die Crowdfundmarkt.nl voor dit jaar verwacht is de uitbreiding van Europese crowdfundingplatformen als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Eind dit jaar zal een nationale licentie voor crowdfunding geldig zijn in alle Europese lidstaten. Deze ontwikkeling biedt grotere Europese spelers kansen, zoals Funding Circle uit het Verenigd Koninkrijk en October uit Frankrijk. Deze platformen zijn beide al jaren actief op de Nederlandse markt.

Nieuwe toepassingen voor crowdfunding

Het gebruik van bankgegevens voor online diensten wordt steeds bekender. Denk bijvoorbeeld aan apps die worden gelanceerd op basis van PSD2-regelgeving. De verwachting is dat er dit jaar ook voor investeerders in crowdfunding dergelijke toepassingen worden ontwikkeld.
Crowdfundmarkt.nl verwacht in 2020 ook een actievere rol van de AFM. In de AFM Agenda 2020 wordt crowdfunding namelijk genoemd als speerpunt.

Bijna een kwart van non-bancaire financiering

De toegenomen populariteit van crowdfunding is mede te danken aan het feit dat banken minder gauw geneigd zijn krediet te verstrekken in het mkb. Ondernemingen moeten dus op zoek gaan naar andere financieringspartijen. Crowdfunding is een van de populairste alternatieve financieringsvormen. Volgens de Stichting MKB-financiering is crowdfunding verantwoordelijk voor bijna een kwart (23%) van non-bancaire financiering in Nederland.

https://bit.ly/36vBzko