REGIO – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. Staatssecretaris Mona Keijzer ondertekende dertien MKB-deals uit de tweede ronde, waaronder de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen.

De regio kan nu de maximale bijdrage van 400.000 euro van EZK tegemoet zien. De totale investering in het MKB bedraagt 1,6 miljoen euro.

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder de gemeente Rheden, gaan samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen in de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering. Er worden concrete activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Alle inzet is erop gericht om het MKB in de regio economisch veerkrachtiger te maken. Dat is niet alleen belangrijk voor de ondernemers. De bedrijven zijn ook belangrijk voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen.

Voor en met bedrijven

De regio gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren.

Daarbij valt te denken aan:

  • Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij social media campagnes of de ontwikkeling van een app.
  • Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen, kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.
  • Het versterken van de relatie met de omgeving van MKB-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal uiteindelijk een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren. Uiteraard ligt ook hier de focus op digitaal verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige onderneming. Het effectief digitaliseren van de dienstverlening van overheden via een digitaal loket aan het MKB  hoort daar ook bij.

Over de regio Arnhem- Nijmegen

De regio Arnhem-Nijmegen is op  provinciaal (en landelijk) niveau een motor voor de werkgelegenheid. In de regio wonen ruim 786.000 inwoners. Buiten de Randstad is dit het grootste verstedelijkte gebied van Nederland. Ruim 70 procent van het Gelderse Bruto Binnenlands Product wordt in deze regio gerealiseerd door meer dan 74.400 bedrijven. De regio voorziet daarmee in zo’n 36 procent van alle banen in Gelderland. Toch moet er nog een extra inspanning worden gedaan omdat de economische groei achterblijft bij andere regio’s in het land. Daar wordt door de lokale en regionale overheden in samenwerking met de landelijke overheid, Europa, bedrijven en kennisinstellingen stevig in geïnvesteerd. Deze MKB-deal levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Gezamenlijk voorstel

De MKB-deal is ingediend door 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RVN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.

Wethouder Ronald Haverkamp van gemeente Rheden:

“Ik ben blij met dit resultaat. Door deze samenwerking komt er meer geld beschikbaar voor ons midden- en kleinbedrijf om zich goed voor te bereiden op de toekomst. Het ontbreekt bedrijven soms aan geld, tijd en kennis en dat is jammer met het oog op groei en innovatie. Daarom is deze deal heel belangrijk!”

https://rheden.nieuws.nl/nieuws/162795/investering-van-16-miljoen-in-mkb-in-regio-arnhem-nijmegen/