Binnenlands Bestuur:

Geef de regionale economie een impuls

Kredietunies vormen een goede impuls voor de lokale economie. Niet alleen het lokale MKB wordt er mee geholpen, maar ook de regionale groei wordt er door gestimuleerd. De rijksoverheid probeert kredietunies te stimuleren door de versoepeling van de wet- en regelgeving omtrent de oprichting en bedrijfsvoering voor kredietunies. Wat betekent de gewijzigde wetgeving op kredietunies echter voor gemeentes en provincies? En welke rol is voor de lokale en regionale overheid weggelegd bij kredietunies?

Kredietunies als alternatieve financieringsvorm
De laatste jaren is door de aangescherpte eisen voor het verstrekken van leningen door banken steeds meer belangstelling ontstaan voor alternatieve financieringsvormen. In steeds meer MKB sectoren en in diverse regio’s worden de mogelijkheden bekeken voor het oprichten van een kredietunie. Kredietunies leveren in potentie een bijdrage aan de lokale economie in de vorm van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Interessant dus voor de lokale en regionale overheid!

KplusV help kredietunies uit de startblokken-230715