16-12-2020

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.
De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Budget

Het budget voor 2021 is vastgesteld op € 60 miljoen: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Vanaf 1 januari 2021 om 0:00 uur kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Voor het in behandeling nemen van aanvragen is de datum van ontvangst van de aanvraag bepalend, en niet het tijdstip. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid.

Mochten er zo veel aanvragen worden ingediend dat het budget voor technische en/of klinische ontwikkelingsprojecten op 1 januari 2021 direct is overvraagd, dan zal de volgorde van behandelen van de aanvragen door loting worden bepaald. Deze loting bepaalt alleen de volgorde. De aanvragen worden vervolgens inhoudelijk op de gebruikelijke criteria beoordeeld.

Hoeveel krediet kunt u krijgen?

De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen. Lees meer over de kredietpercentages Innovatiekrediet.

Voorwaarden

RVO honoreert niet elke aanvraag voor een Innovatiekrediet. Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wet- en regelgeving

Infographic 10 jaar Innovatiekrediet

Wat heeft 10 jaar Innovatiekrediet opgeleverd? Bekijk de infographic of lees het in de tekstversie.

Innovatiekrediet in de praktijk

“We kozen voor een gezonde manier van groeien door voor de innovatie vreemd vermogen aan te trekken. Daar zijn helaas niet veel mogelijkheden voor. Financiers vinden het vaak te risicovol en we wilden ook niet meer aandelen gaan uitgeven. Het Innovatiekrediet, dat we ontvingen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), kwam daarom als geroepen.”

Aan het woord is Hans de Boer, oprichter van GreenFlux. Lees zijn verhaal.

Lees over andere inspirerende innovaties die mede mogelijk zijn gemaakt met het Innovatiekrediet.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet?utm_campaign=20201222&utm_content=ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email