De oplossing voor de financieringsbehoefte van ondernemingen ligt steeds vaker in een combinatie van verschillende financieringsvormen. Om al die vormen voor ondernemingen inzichtelijk en toegankelijk te maken, hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB vorig jaar de financieringswijzer voor het mkb gelanceerd. De financieringswijzer kan ondernemingen gericht helpen om de financieringsbehoefte te voldoen.

VKN werkt mee aan de tot stand koming van de Financieringswijzer.

cmweb.nlhttp://cmweb.nl/2015/07/financieringswijzer-wegwijzer-naar-passende-financiering/

CM-Financieringswijzer-270715