• De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productie- en werkgelegenheidsgroei in de meeste sectoren en in alle regio’s
  • De Randstad, en daarbinnen vooral de noordvleugel, heeft op basis van haar sectorstructuur de meeste groeipotentie
  • Door de vergrijzing en de wegtrekkende bevolking daalt de werkloosheid in een aantal perifere regio’s relatief hard

De Nederlandse economie groeit in 2016 naar verwachting met 2%, net als in 2015 (tabel 1). In het jongste Economisch Kwartaalbericht leest u onze uitgebreide visie op de Nederlandse economie. In Regionale economische prognoses 2016 van november vorig jaar beschreven wij de regionale verschillen voor wat betreft de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de werkloosheid. Nieuwe cijfers leiden echter tot nieuwe inzichten, die op hun beurt leiden tot nieuwe prognoses. Daarom geven we in dit Themabericht een update van de regionale prognoses voor 2016.

http://bit.ly/22wjERM