WWW.TWEEDEKAMER.NL

Afbeeldingsresultaat voor Mustafa AmhaouchStichting MKB Financiering: Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van EZK is er een motie ingediend (en door alle kamerleden ondersteund) door het CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch en D66-Kamerlid Kees Verhoeven om de kleine ondernemer helpt om hun recht te halen. De motie verzoekt de regering te onderzoeken of een publieke toezichthouder een rol te geven in de collectieve bescherming van kleine ondernemers (tot 10 medewerkers).

Kleine mkb ondernemer = consument

Binnen de huidige wetgeving en toezicht wordt er alleen een onderscheid gemaakt tussen consumenten en bedrijven. Daarbij maakt het niet uit of het bedrijf een eenmanszaak is, of een groot mkb bedrijf met 250+ werknemers en een eigen financiële afdeling. Waarom zou de kleine ondernemer meer kennis hebben van financieren en juridische contracten, dan dezelfde persoon die als consument een contract wil afsluiten? In het laatste geval is deze persoon uitgebreid beschermd. In het eerste geval is er op dit moment geen bescherming. Dit heeft in het verleden geleid tot excessen zoals de rentederivaten, misleiding en oneerlijke contracten. Ik zou het dan ook een goede zaak vinden, wanneer er een “tussencategorie” komt voor de bescherming van de kleine ondernemers, zoals ze in de motie worden genoemd.

AFM
Een logische partij om dit op te pakken zou de AFM zijn. Op dit moment heeft zij geen rol in de bescherming van kleine ondernemers, maar veel van de uitgangspunten ter bescherming van consumenten zouden zij ook in kunnen zetten voor de kleine ondernemers.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
De NVB heeft hiervoor een eerste stap gezet en dit jaar de Gedragscode Kleinzakelijke financiering ingevoerd. Hiermee wordt het eenvoudig voor klanten om hun recht te halen (oa via Kifid), maar er zijn geen toezichthouders bij betrokken.

Gedragscode MKB Financiering
Vanuit de Stichting MKB Financiering zijn we ook bezig om de bescherming van de kleine ondernemers vorm te geven vanuit de Gedragscode MKB Financiering. Hier zullen we ook kijken naar de uitgangspunten van consumentenbescherming bij het verstrekken van financiering.

_leden_Amhaouch_en_Verhoeven_over_publiek_toezicht_op_collectieve_bescherming_kleine_ondernemers

 


Kredietunie Nederland voegt hieraan toe:
Tevens heeft de heer Amhaouch een motie ingediend over kredietunies:

MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.
Voorgesteld 8 november 2018
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat kredietunies een mooie aanvulling zijn op het aanbod van mkb-financiering; overwegende dat het zonde zou zijn als deze financieringsvorm omvalt en er brancheorganisaties zijn die bezien op welke wijze de levensvatbaarheid van deze financieringsvorm het beste kan worden geborgd; verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties,
en gaat over tot de orde van de dag.
Amhaouch
Bruins
Moorlag
Stoffer

Ook deze motie is unaniem aangenomen.

Motie_van_het_lid_Amhaouch_c.s._over_ontwikkeling_en_perspectief_van_kredietunies