Tijdens de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer op woensdag 14 maart werden door meerdere kamerleden moties ingediend om toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. Vandaag wordt rond 15:00 gestemd over deze moties. Ronald Klevelaan is Director European Centre for Alternative Finance at Utrecht University & Senior Partner CrowdfundingHub Het is erg goed om te zien dat er steeds meer kamerleden zijn die zich actief in willen zetten om toegang tot (alternatieve) financiering voor het Nederlandse MKB te verbreden. Hierbij een samenvatting van de moties, de reactie van staatssecretaris Mona Keijzer en mijn aanvullingen daarop.

Aanpassen randvoorwaarden NL financieringsmarkt (register zekerheden & krediet)

Wörsdörfer (VVD) verwijst naar het rapport van de Wereldbank “Doing Business” waar Nederland op plaats 105 staat mbt toegang tot financiering (hier schreef ik enkele maanden geleden nog een uitgebreide analyse over in mijn nieuwsbrief). Zijn motie roept op om bij het uitwerken van het MKB actieplan er gekeken gaat worden naar de ranking en de criteria die gebruikt zijn in dat rapport (een tweede motie van Graus (PVV) later tijdens het debat roept ongeveer tot hetzelfde op). Staatssecretaris Mona Keijzer laat een keuze over de motie over aan de kamer, maar wil wel alvast benadrukken dat het model in het rapport van de Wereldbank gebaseerd op Anglo-Amerikaans rechtssysteem en dat het niet per definitie hier werkt. Ze wil dit echter wel verder onderzoeken en zal het in MKB actieplan zeker meenemen. Een van de redenen dat Nederland zo laag scoort op die lijst is het missen van een centraal register van zekerheden en een register van kredieten. Hierdoor kunnen financiers minder goed de risico’s inschatten. Persoonlijk vind ik dit ook een belangrijk punt die we in Nederland zouden moeten invoeren om een gelijkwaardig speelveld te krijgen voor innovatieve financieringsvormen en aanbieders, waarmee uiteindelijk ook betere tarieven en meer flexibiliteit aan ondernemers zal worden geboden.

Onderzoek naar afbouwen overheidsfondsen voor risicokapitaal

Paternotte (D66) dient een motie in om een onderzoek uit te laten voeren naar de nut en noodzaak van de door het ministerie van EZK beheerde investeringsactiviteiten en daarbij in beeld te brengen welke activiteiten kunnen worden overgedragen aan marktpartijen of waarvan de deelname van het ministerie kan worden afgebouwd. Hier is de staatssecretaris minder positief over. Zij geeft aan dat er nog steeds voor startups en scaleups behoefte is aan aanvullende financiering die op dit moment niet vanuit de markt beschikbaar is. Ook benadrukt ze dat het opbouwen van zo een ecosysteem tijd kost en niet steeds moeten worden veranderd. Als het gaat om private equity en investeringen in volwassen en groeiende bedrijven, dan steunt ze deze oproep wel. Na de kredietcrisis zijn meerdere investeringsfondsen en regelingen opgezet om risicokapitaal op te zetten. Nu de economie weer goed draait is er voldoende (groei) kapitaal aanwezig bij marktpartijen om dit op te pakken. Het is goed dat hier onderzoek naar komt en dit heeft de staatssecretaris ook toegezegd. Ik hoop ook dat hier dan gelijk de toekomstige rol van Invest-NL dan ook direct in mee wordt genomen, zodat zij zich kunnen richten op de sectoren en fases van groei waar nog wel steun nodig is en dat het kapitaal dan ook hiervoor ingezet gaat worden en niet voor latere fase financiering.

https://bit.ly/2EiN0O1

https://bit.ly/2HcjVHg

Crowdfinance-2017-www.crowdfundmarkt.nl