Gemeenschapsfinanciering/community ownership/commons

www.rtvoost.nlDeel

Snoeien, de brug repareren en de paden begaanbaar houden; allemaal dingen die bewoners van Twekkelo voortaan zelf gaan doen. Samen kochten de bewoners via de stichting Marke Twekkelo de anderhalve hectare in het natuurgebied waar ze wonen en zijn hier nu samen eigenaar van.

Stichting Marke Twekkelo

In 2017 werd de stichting opnieuw opgericht, nadat hij in 1867 werd opgeheven. Rond 1800 was een groot deel van Nederland verdeeld in “marken” en burgers onderhielden deze samen. Door de stichting opnieuw op te richten, wordt een oud gebruik nieuw leven in geblazen: “[..] maar de registratie van aandeelhouders van het natuurgebied doen we nu natuurlijk digitaal.[..]”

Gemeenschapsfinanciering

Enkele weken geleden schreef ik al uitgebreid over deze nieuwe trend van gemeenschapsfinanciering. Particulieren investeren een deel van hun spaargeld en vermogen liever in lokale initiatieven, waar ook een maatschappelijk rendement uit komt. Het gaat hierbij specifiek niet om donatiegeld, maar investeringen waarbij zij ook mede-eigenaar worden en/of financieel rendement ontvangen.

NESTA – Internationaal onderzoek naar community ownership

Dat dit een internationale trend is, blijkt ook uit het feit dat het onderzoekscentrum NESTA de komende tijd ook een uitgebreid onderzoek gaat doen naar: “community ownership and governance over local assets”.

Uit eerder onderzoek was namelijk gebleken dat minder dan 1% van de burgerinitiatieven in het VK “community shares” gebruiken, maar dat 16% dit eigenlijk zou in willen zetten.

Het Grote Nieuwe Verhaal: Wij, de Commons 

Een ander interessante column over dit onderwerp werd geschreven door Hans Stegeman (Triodos). Nadat het Keynesiaanse verhaal (overheid) en het neoliberale verhaal (markt) in 2008 ook niet de oplossing bleek te zijn, moeten we nog steeds op zoek naar een nieuw verhaal. Hij richt zich hierbij op de Commons.

En dus moeten wij moeten het zelf doen. Wij, de commons moeten de held worden van dit nieuwe verhaal. Eigen initiatief nemen. Niet via de markt, de winnaars van het tweede verhaal. Niet via de overheid, de winnaar van het eerste verhaal. Maar wij, zoals we vroeger, in vergeten tijden ook deden. Met de buren een energiecoöperatie oprichten. De zorg niet aan marktwerking overlaten, zodat ziekenhuizen failliet kunnen gaan, maar zelf organiseren op wijk- of stadsniveau. En in overleg ervoor zorgen dat we minder in de file staan. Gewoon, door ons gezamenlijk belang te organiseren.

http://bit.ly/2qKzpL7

http://bit.ly/2QZHuqm