Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

 24-11-2020, 17:30

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

TVL Q4 2020: 25 november open

Vanaf 25 november om 12:00 uur kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor TVL Q4 2020 (oktober tot en met december 2020), met uitzondering van financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Horeca krijgt een eenmalige opslag: Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Horecagelegenheden krijgen voor TVL Q4 2020 eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Als ze TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld.

Lees meer over de opslag voor de horeca

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt en komt later met terugwerkende kracht beschikbaar.

Adviestool

Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt voor TVL Q4 2020 en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

Raadpleeg de Adviestool

Wijzigingen

De belangrijkste verschillen met de TVL (1 juni tot en met 30 september 2020) zijn:

  • Ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren – dus met alle SBI-codes – komen in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Alle TVL periodes

  • TVL 1 juni tot en met 30 september 2020
  • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

Vergelijking TVL

TVL TVL Q4 2020
Subsidieperiode juni-september 2020 september-december 2020
Minimale bedrag € 1.000 € 750
Maximale bedrag € 50.000 € 90.000
Minimale omzetverlies 30% 30%
Minimale vaste lasten € 4.000 € 3.000
Opslag geen 2,8% HVA voor horeca
Open 29 juni-30 oktober 2020 25 november-29 januari 2021
Berekening definitief bedrag november 2020-maart 2021 februari-juni 2021

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk alle voorwaarden

Aanvragen

U vraagt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aan. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam. Vanaf 25 november om 12:00 uur kunt u aanvragen voor TVL Q4 2020. Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Aanvraagproces

Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Bekijk de berekening van de subsidie

Hoe vraag ik de TVL Q4 2020 aan?

Na uw aanvraag

Als u de TVL ontvangt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, vragen we u om voor 1 april 2021 uw werkelijke omzet door te geven. Wij berekenen dan uw definitieve subsidiebedrag. Dit noemen we de vaststelling. U ontvangt hierover per e-mail bericht.

Lees meer over het bepalen van het definitieve subsidiebedrag

Naar uw aanvraag (1 juni-30 september 2020)

Meer weten?

RVO voert de TVL uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl