Het eerste en belangrijkste waarmee het nieuwe kabinet aan de slag moet is een stevig herstelplan voor bedrijven. Dat moet onder meer voorzien in maatregelen om de investeringen te stimuleren die nodig zijn om uit de crisis te komen en ondernemers in staat te stellen weer te kunnen groeien.

MKB Nederland mikt op herstelplan bij nieuw kabinet

ie boodschap hebben voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland en Ingrid Thijssen van VNO-NCW vanochtend in Den Haag op tafel gelegd bij de informateur, Mariëtte Hamer. Ook drongen de beide voorzitters aan om ‘behoedzaamheid met nieuw beleid’ te zijn. Dus voorlopig geen bezuinigingen en lastenverzwaringen die herstel in de kiem smoren.

Lees ook:  Stem herstelplan ook af op de toekomst 

Delegatie ondernemers aan informatietafel

Thijssen was samen met FNV-voorzitter Tuur Elzinga en collega vice-voorzitter van de SER uitgenodigd aan de informatietafel. Vonhof schoof aan met een delegatie van ondernemers uit de zwaarst door corona getroffen sectoren. Het was overigens voor het eerst dat een voorzitter van MKB-Nederland was uitgenodigd. Normaal gesproken worden alleen de vice-voorzitters van de SER daarvoor gevraagd. De delegatie onder leiding van Jacco Vonhof bestond uit ondernemers/vertegenwoordigers van de Club van Elf (grote dagattractieparken), Koninklijk Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie, Inretail, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.

Lees ook: Horecabranche voor rechter om uitbetaling aanvulling coronasteun

Eigen vermogens versterken

Vonhof benadrukte in zijn gesprek met de informateur dat ook het mkb wil investeren in de grote opgaven op het gebied van verduurzaming en de arbeidsmarkt, maar dan wel eerst in staat moet worden gesteld om daar te komen. ‘Mkb-bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren zijn verzwakt. Die investeringen kunnen alleen op gang komen als ondernemers de tijd en mogelijkheden krijgen om te herstellen en weer te groeien. Daarvoor moeten onder meer de eigen vermogens worden versterkt, de toegang tot financiering verbeteren en de lasten nu niet worden verzwaard.’

Lees ook:Herstelplan is grootste prioriteit voor nieuwe coalitie

Herstel duurt nog jaren

Volgens Vonhof heeft deze crisis wel laten zien dat bedrijven ‘niet te vangen zijn in SBI-codes’. ‘De verschillen in impact tussen én binnen sectoren zijn groot. Dat zien we in deze fase ook. Terwijl sommige branches langzaam weer opkrabbelen of het al goed doen, worden andere nu pas geraakt, bijvoorbeeld doordat de grondstofprijzen wereldwijd stijgen. Helder moet bij het nieuwe kabinet zijn dat herstel in bepaalde sectoren nog jaren gaat duren.’