ZWIJNDRECHT 

Het gaat goed met BKN. Elbert Vissers, voorzitter van het bestuur, kon de zesde en goed bezochte ledenvergadering van de Binnenvaart Kredietunie Nederland veel positief nieuws melden. BKN werkt aan verhoging van de kredietlimiet.

De portefeuille van BKN presteert goed en het aantal financieringen neemt gestaag toe. Ook werden in 2018 met succes twee obligatieronden uitgeschreven. Dat maakt dat BKN zijn doelstelling – ‘Door ondernemers, voor ondernemers’ – ook in 2018 kon realiseren. Ondernemers hebben toegang tot krediet en de leden van de Binnenvaart Kredietunie kunnen profiteren van een aantrekkelijk rendement.

Financieringslimiet
Samen met de leden richtte Elbert Vissers vooral de blik op de toekomst en gaf aan dat BKN de ontwikkelingen op de markt dient te volgen en daarom de financieringslimiet die nu op 250.000 euro ligt, zou moeten verhogen. De vergadering ging hierin mee en vroeg het bestuur deze gedachte nader uit te werken. Het bestuur van BKN zal in het voorjaar een voorstel aan de leden voorleggen om de kredietlimiet te verhogen.

Inmiddels is de naamsbekendheid van de Binnenvaart Kredietunie in de wereld van de binnenvaart flink gegroeid. Ook het aantal leden groeide in 2018 weer, al blijft de toename van leden wel achter bij de uitbouw van de Binnenvaart Kredietunie als professionele organisatie. Elbert Vissers riep de leden dan ook op de Binnenvaart Kredietunie te promoten.

Tijdens de vergadering werd ook de BKN-vlag gepresenteerd, teken van een zelfbewuste organisatie die gezien mag worden. (DvdM)

http://bit.ly/2FBYkuR

https://www.binnenvaartkredietunie.nl/