Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland (van voorzitter Jacco Vonhof, ook schoonmaakondernemer) zijn positief dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het gepresenteerde tweede pakket. Wel vinden de organisaties dat de nieuwe regeling (TVL MKB) te beperkt is voor grotere mkb-bedrijven. Hierdoor dreigt alsnog faillissement of fors verlies van werkgelegenheid.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede zaak dat het kabinet nu concreet onderzoekt of er solvabiliteitssteun moet komen om voor Nederland strategische (middelgrote) bedrijven te kunnen behouden en ondersteunen om weer te investeren. De ondernemingsorganisaties denken dat dit absoluut nodig gaat zijn en hebben hier zeer voor gepleit. De ondernemingsorganisaties zijn tevreden over de verbeteringen in het noodpakket, zoals de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dit nodig is.


Lees ook: Kabinet komt met nieuw noodpakket van ruim 13 miljard euro


Vaste lasten

Op aandringen van de ondernemingsorganisaties komt er in het nieuwe noodpakket een speciale regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) voor ondersteuning bij het betalen van vaste lasten (huur, onderhoudscontracten). Deze extra tegemoetkoming is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland essentieel voor sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens. “Bij deze ondernemers komt geen geld binnen, terwijl de loonkosten maar deels worden vergoed. Door alle bijkomende vaste lasten teren zij nu zwaar in op hun reserves en komen ze in gevaar. Ook hopen de ondernemingsorganisaties dat de uitvoering van de regeling soepeler kan dan bij de TOGS-regeling en ondernemers niet meer onterecht buiten de boot vallen.”

Equity fund

Het kabinet wil verder onderzoeken of het een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben dit meermaals bepleit en gaan ervan uit dat het kabinet dit onderzoek snel uitwerkt tot een concreet plan voor een equity fund om strategische bedrijven te kunnen ondersteunen met vermogen als dit nodig is. “Als we dat goed opzetten hoeft dit de staat en de belastingbetaler uiteindelijk niks te kosten en kunnen we voor Nederland belangrijke bedrijven behouden”, aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

Buitenlandse handel en startups

Het kabinet heeft in de plannen ook veel aandacht voor internationaal ondernemen en de ondersteuning hiervan. Dit is een goede zaak, vinden de ondernemingsorganisaties. “Nederland verdient zijn boterham immers in het buitenland”, zeggen zij. Tot slot komt voor startups 150 miljoen beschikbaar. Het is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.

https://servicemanagement.nl/mkb-nederland-positief-over-nieuw-noodpakket-regeling-wel-te-beperkt-voor-groter-mkb/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.179929252.166393509.1590485549-1828520859.1590485549

https://cmweb.nl/2020/05/mkb-nederland-en-vno-ncw-nog-gesloten-sector-komen-in-gevaar/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.149695542.166393509.1590485549-1828520859.1590485549