NIEUWSBRIEF MAART 2021Header Sustainable Finance Lab

Meer dan geld

Ook in de financiële sector draait het om meer dan enkel de financiën. Niet alleen SFL-leden zeggen dat al heel lang, steeds meer financiële instellingen zeggen dat ook. In december gingen de SFL-leden Esther-Mirjam Sent en Karen Maas in gesprek met Leendert Bikker (Rabobank), Karlijn van den Berg (ABN Amro) en Ronald de Jong (Philips Foundation) over het onderwerp ‘Purpose’. Aanleiding hiertoe was het recent verschenen SFL-rapport met visie van SFL op ‘financieren met purpose’. Tijdens het webinar van 10 februari stond de vraag centraal hoe de ‘buitenwereld’ hiertegenover staat. Nu ging ook SFL-co-voorzitter Peter Blom in gesprek met Pauline van der Meer Mohr (Commissie Corporate Governance), Wijnand Nuijts (DNB), Diane Griffioen (ABP) en Dirk-Jan Verdonk (World Animal Protection Nederland). Tot slot, begin deze maand stond het Grote Transitie-rapport ‘Finance in transition: Principles for a positive finance future’ van SFL-lid Dirk Schoenmaker centraal dat hij schreef met Derk Loorbach en Willem Schramade. Zij spraken op 4 maart in Pakhuis de Zwijger met Petri Hofsté (commissaris van oa. Rabobank en Achmea), SFL-voorzitter Arnoud Boot en Anita de Horde (sustainable finance expert).

Next generation central banking

De ECB beraadt zich op de vraag welke rol klimaat dient te spelen bij monetair beleid. Met hun rapport ‘Every Avenue Available’ leggen SFL-directeur Rens van Tilburg en SFL-medewerker Aleksander Simic een nieuw argument op tafel waarom de ECB actief zou kunnen bijdragen aan het stabiliseren van ons klimaat: omdat het een voorwaarde is voor het stabiliseren van prijzen. Bovendien laten zij zien dat centrale banken in het verleden vaak een rol speelden bij het financieren van grote transformaties in de economie. ECB-president Lagarde gaf in reactie op een vraag van Europarlementarier Urtasun aan dat klimaatverandering onderdeel van de primaire verantwoordelijkheid van centrale banken is. Op de door de Finanzwende en Heinrich Boell Foundation georganiseerde conferentie Next Generation Central banking presenteerde Rens ook het eerdere rapport over het vergroenen van het herfinancieringsinstrument voor banken (TLTRO). De afgelopen tijd presenteerde Rens zijn werk voor de ECB en de grotere nationale centrale banken. Zijn visie verscheen in het Financieele Dagblad en bij OMFIF.

Coronacrisis

Verschillende SFL-leden lieten zich uit over de huidige coronacrisis. Zij waren onder andere te gast bij De Nieuwe Wereld. Harald Benink sprak er over de kwetsbaarheid van de financiële sector, Ewald Engelen over de coronacrisis en de economie en Dirk Schoenmaker presenteerde er zijn gedachtegoed over de transitie naar een duurzame economie.

Arnoud Boot publiceerde de white paper ‘Corona and banking – A financial crisis in slow motion? An evaluation of the policy options’ bij Leibniz Institute for Financial Research – SAFE. Dirk Bezemer en Ewald Engelen schreven meerdere columns in De Groene Amsterdammer over de coronacrisis (zie bijvoorbeeld Ewalds column ‘Schizofreen’, en Dirks column ‘Rents’).

Boekennieuws

In zijn nieuwe boek ‘Ontwaak!’ bespreekt SFL-lid Ewald Engelen waarom zoveel Nederlanders telkens weer tegen hun eigen economische belangen stemmen. Hij schetst hoe het vrije internationale kapitaalverkeer een economie heeft opgeleverd waar de voordelen bij een steeds kleinere groep terechtkomen. Een fenomeen dat de nieuwe SFL-medewerker Hendrik Noten eerder beschreef in zijn boek ‘Fantoomgroei’. Hendrik en zijn mede-auteur Sander Heijne maken hierover ook podcasts. Onder andere SFL-lid Dirk Bezemer schoof in het kader van kruisbestuiving al eens aan om over zijn boek ‘Een land van kleine buffers’ te praten.

Ewald ging over Ontwaak! in gesprek met ESB-hoofdredacteur Jasper Lukkezen en SFL-collega Irene van Staveren. Overigens publiceerde Irene van Staveren recent ook een boek: ‘Alternative Ideas from 10 (Almost) Forgotten Economists’, de vertaling van haar eerdere boek ‘Wat wij kunnen leren van economen die bijna niemand meer leest’. In haar boek laat ze tien verschillende economen aan het woord. Die zijn het onderling wellicht niet allemaal met elkaar eens maar geven volgens Irene een blik op de economie die anders is dan de mainstream. Die pluraliteit is hard nodig om te komen tot een economie en financiële sector die in staat zijn om de problemen van vandaag de dag op te lossen: van veranderingen in de fiscaliteit tot een nieuwe vormgeving van ondernemingen via principes als steward ownership. Op 11 maart was Irene te gast bij het fellowsnetwerk van Our New Economy om te praten over haar boek. Irene betoogde tijdens het gesprek dat de coronacrisis veel zichtbaar heeft gemaakt over onze economie: die is kwetsbaarder dan we dachten. Naast de enorme volatiliteit en instabiliteit van financiële crises bleken de meeste landen na de uitbraak van Covid-19-pandemie niet eens in staat de meest basale beschermingsmiddelen te produceren.

Aankondiging

Woensdag 31 maart wordt het lastig kiezen als twee SFL-leden tegelijkertijd optreden op bijeenkomsten van Pakhuis de Zwijger. Dirk Bezemer doet mee met het programma ‘Never waste a good crisis’ en Rens van Tilburg met ‘Groen doen met mijn pensioen’. Oud-SFL-medewerker Jim Surie presenteert op dinsdag 12 april vanuit Pakhuis de Zwijger het rapport ‘Towards the Wellbeing Economy: Implications for Public, Environmental and Financial Policy’ dat hij met Sam de Muijnck en Elisa Terragno Bogliaccini schreef. Zij zullen erover in gesprek gaan met Jan-Peter Balkenende en jonge economen uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op donderdag 15 april is Irene van Staveren één van de sprekers tijdens het online event ‘Hallo mens! Samen werken aan een menswaardige samenleving’.

Personalia

We verwelkomen Wouter Botzen als nieuw SFL-lid. Wouter is hoogleraar in de Economie van Klimaatverandering en Natuurrampen en hoofd van de Afdeling Milieueconomie bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar in de Economie van Wereldwijde Milieuveranderingen aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Ook is hij als Senior Fellow verbonden aan het Risk Center van de Wharton School, University of Pennsylvania. Hij heeft breed gepubliceerd over de economische gevolgen van klimaatverandering, klimaatbeleid, implicaties van klimaatverandering voor de financiële sector, en het verzekeren van natuurrampschades. Hij spreekt regelmatig op academische en professionele conferenties.

Op 19 februari werd SFL co-voorzitter Peter Blom benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank.

https://mailings.uu.nl/i/PLBbupvBB1xz5woO2_SiMdP7T1z5GYwRfQ7Jwg4nDoE