Van het Bestuur:

Nederland is weer een BMKB- C geaccrediteerde Kredietunie rijker! De RVO ( Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ) heeft deze maand ons lid SHECREDIT, de eerste kredietunie voor vrouwelijke ondernemers, als deelnemend financier beoordeeld en toegelaten.

Het MKB is- zeker tijdens de coronacrisis-  in grote mate afhankelijk van financiers zoals Kredietunies. Verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering werd dan ook wenselijk en om verbreding van het aanbod te ondersteunen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor andere financiers dan banken. De financiers moeten dan wel voldoen aan een aantal eisen.

Met deze regeling zorgt het Rijk ervoor dat ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld kunnen lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Denk aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. Hiermee ondersteunt het Rijk ondernemers bij hun liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Met de BMKB-C en KKC- regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen ( tot 95% staatsgegarandeerd) bij een aantal kredietunies zoals SheCredit.

Met de maatregel staat de overheid garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die kapitaal nodig hebben, maar die aan de financier niet genoeg zekerheden (onderpand zoals gebouwen, machines) kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer je financiering uitbreiden, omdat het risico voor de financier ( en bij kredietunies: haar kredietgevende leden..) kleiner is.

Nu SheCredit geaccrediteerd is kunnen ook vrouwelijke ondernemers specifiek bij deze kredietunie terecht voor een borgstelling op hun aan te vragen krediet.  Een welkome aanvulling op ons aanbiedingspallet!

https://shecredit.nl/