v.l.n.r. Elisabeth Werter (Voorzitter Bestuur Shecredit), Notaris Frans van Rijckevorsel tot Kessel, Roland Lampe (Kredietunie Nederland) en Anita Abaisa (Shecredit Secretaris).

Met vrouwelijk ondernemerschap en krediet als katalysator spreken we een onderbenut potentieel aan, waar financiering geen belemmering meer is voor de start en de groei van ondernemingen van vrouwen, waar een dynamiek ontstaat voor zowel maatschappelijke impact als voor persoonlijke en professionele groei én waar ondernemerschap als carrièrekeuze voor vrouwen een vanzelfsprekende uitdaging is, in een harmonieuze, duurzame samenleving.

website: http://shecredit.nl

 

VNO-NCW:

Kredietunie voor vrouwelijke ondernemers SheCredit gaat binnenkort van start

De Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers is samen met de vereniging KredietUnies in Nederland overeengekomen gezamenlijk de SheCredit (Kredietunie voor vrouwelijke ondernemers) op te zetten, waar zowel mannen als vrouwen lid van mogen worden. Deze unie wordt gelanceerd op 21 november in Rotterdam.

Uit onderzoek blijkt dat in de financieringsverzoeken van vrouwen de bedragen vaak lager zijn dan van mannen, omdat vrouwen zelf terughoudender (minder risico nemen) zijn maar ook anders worden beoordeeld dan mannen. Ook wordt de groei van vrouwelijke ondernemers beperkt omdat ze geen of nauwelijks toegang hebben tot kapitaal. Beoordelingen van financiële aanvragen worden vaak door mannen gedaan, die de waarde van de aanvragen van vrouwen negatiever beoordelen dan die van mannen, en aanvragen om die reden vaker afwijzen. 

Missie

Doelen van SheCredit zijn onder andere om vrouwelijke ondernemers toegang te laten krijgen tot (aanvullende) financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie en financiering vrouwvriendelijker maken. Daarnaast moeten vrouwen geïnteresseerd worden om investeerder te worden. Daarnaast moet de sociale cohesie versterkt worden door de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers te bevorderen, waarbij kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen) en waardoor de overdracht van kennis en ervaring van de kredietgevende op kredietnemende leden gefaciliteerd wordt. Het doel is een sociale coöperatieve unie voor een circulaire economie met een duidelijk verdienmodel.

 https://bit.ly/2pHGEXs

Kick-Off: 21 november van 18.30 uur tot 19.30 uur met aansluitend een borrel.
Cambridge Innovation Center, Venture Cafe (4e verdieping), Stationsplein 45, Rotterdam.

Contact: ewerter@dekredietunie.nl of info@shecredit.nl

Programma: https://venturecaferotterdam.org/event/break-out-the-launch-of-shecredit-nederland-shecredit-in-dutch/