Met de Gedragscode MKB Financiers heeft SMF een leidraad in handen waarmee het klantgericht en passend financieren voor ondernemers dichterbij wil brengen.

In de Gedragscode MKB financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

Ronald Kleverlaan,voorzitter SMF: “De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.”

Kifid klachtenloket
SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten. Naast afspraken rond de afhandeling van klachten wordt er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij Kifid. Eind mei zullen de reglementen van dit klachtenloket worden gepubliceerd op de website van Kifid en vanaf 01/07/2019 kunnen ondernemers hier terecht met eventuele klachten over financiers die de Gedragscode ondertekend hebben.

Afgestemd met stakeholders
De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met financiers, ondernemers, adviseurs en andere relevante stakeholders zodat de gedragscode aansluit bij de behoeften van de marktDe gedragscode heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle bij SMF aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode.

SMF zal er op toezien dat de gedragscode ook daadwerkelijk nageleefd wordt. De Gedragscode MKB Financiers is beschikbaar op de website van SMF en zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.