Het kabinet ziet mogelijkheden om de maatschappelijke impact van sociaal ondernemingen te vergroten! In de laatste ministerraad voor het reces reageerde het kabinet op het SER advies sociaal ondernemen. Wij zien dit als een positief begin van erkenning en herkenning van sociaal ondernemerschap door de overheid en hopen dat dit zich snel vertaald in concrete actiepunten.

Asscher onderschrijft bijdrage sociale ondernemingen
In de kabinetsreactie onderschrijft het kabinet de bijdrage die sociale ondernemingen leveren aan Nederland. Vicepremier Lodewijk Asscher: “Het advies brengt de status, positie en de rol van sociale ondernemingen positief onder de aandacht. Belangrijk voor het welslagen van sociale ondernemingen is dat ze als zodanig herkenbaar zijn en erkend worden. De bijdrage van sociale ondernemingen aan maatschappelijke waarde en innovatie is groeiende. Ook internationaal is een forse groei van deze sociale ondernemingen te zien ondanks de afgelopen economische crisis.”

Sociale Onderneming en SER advies in Ministerraad-040716

Kabinetsreactie: http://bit.ly/29HBzlA

Iedereen winst, samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector: http://bit.ly/29bf5r1