De gemeente Tilburg start een zonnepanelenproject waarmee woningeigenaren, het midden- en kleinbedrijf (mkb) en verenigingen geld kunnen lenen voor zonnepanelen. Het project moet voor de zomer van 2020 starten.

De gemeenteraad keurde het plan voor het project onlangs goed en nu gaat de gemeente op zoek naar een bedrijf voor de uitvoering.

10 miljoen euro
De gemeente Tilburg stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het project. Er kunnen ook mensen meedoen die geen gewone lening kunnen krijgen. De deelnemers betalen minder terug dan de zonnepanelen opleveren. Zo besparen ze kosten. Andere kleinverbruikers, zoals verenigingen van eigenaren, mkb-bedrijven en verenigingen, kunnen ook meedoen met het project.

Aanbesteding
Omdat deelnemers aan het project de zonnepanelen terugbetalen, kost het project de gemeente uiteindelijk geen geld. Het bedrijf dat het project gaat uitvoeren, wordt geselecteerd via een aanbesteding. Dit bedrijf gaat de zonnepanelen leveren, plaatsen en onderhouden en de financiële afhandeling verzorgen.

Als met die aanbieder eenmaal prijsafspraken zijn gemaakt, kan het project van start. In dat geval komen er na de zomer informatieavonden en kunnen de eerste zonnepanelen rond die tijd worden aangevraagd en geplaatst.

Zonnescan
Op zonnescanbrabant.nl. kan gecheckt worden of een dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook geeft de website een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. Dit is een inschatting van de prijs voor alleen de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Indien men meedoet met het project van de gemeente, dan betaalt men iets meer. Men krijgt dan wel een gunstige financiering voor de zonnepanelen en men wordt ontzorgd.