Ondanks de aantrekkende economie is financiering een groot probleem voor kleinere ondernemers, blijkt uit een onderzoek van Panteia. Vooraf een betere selectie maken kan mogelijk de kans van slagen vergroten, zegt Sprout-expert Bert Wams. Panteia onderzoekt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiering in het mkb.

Enkele conclusies uit de Financieringsmonitor van oktober 2017:
•    27% van het MKB heeft zich georiënteerd op externe financiering in het afgelopen jaar.
•    Van de microbedrijven (2-9 werkzame personen) die financiering aanvragen wordt 34% afgewezen.
•    Bij het kleinbedrijf (10-49 werkzame personen) is dat 24%.
•    Middenbedrijf (50-249 werkzame personen, 8% afgewezen) en grootbedrijf (> 250 werkzame personen; 4% afgewezen) weten de financiering wel te verkrijgen.

Redenen afwijzing

De meest genoemde reden voor afwijzing van een financieringsaanvraag is dat de financier het risico te hoog vond. Daarnaast wordt een te lage solvabiliteit (verhouding eigen vermogen en totaal vermogen) genoemd als reden voor afwijzing. Ook hier zal een door de financier te hoog ingeschat risico een rol spelen. Verder wordt onvoldoende interesse bij de financier als reden genoemd voor afwijzing. Ondernemers oriënteren zich vooral op het aantrekken van vreemd vermogen.

http://bit.ly/2p0Bc0E

Financieringsmonitor: http://bit.ly/2kRMU8B