Gezonde financiële situatie basis voor investeringen en verwachte omzet- en winststijging

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf staat er financieel gezien goed voor en is over de hele linie positief gestemd over het komende jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Ondernemers gaan voor 2017 gemiddeld uit van een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 6,4%. Aan deze verwachtingen ligt een aantal positieve trends ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van het mkb verbeterd naar 75,7% en per saldo hebben ondernemers meer geïnvesteerd. Het mkb ziet voor het komende jaar vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Dit hangt samen met de belangrijkste bedreiging: een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Kredietwaardigheid en investeringen nemen toe

De kredietwaardigheid in het mkb is verbeterd van 69,4% in 2014 naar 75,7% vorig jaar. Dit houdt in dat ruim driekwart van de ondernemers in staat was om aan alle verplichtingen te voldoen en dus kredietwaardig was voor de banken. Alle branches lieten een verbetering zien. De industrie (van 67,6% naar 76,4%) en de automotive (van 61,8% naar 73,6%) toonden de grootste sprong voorwaarts. Absoluut gezien steekt de medische zorg er bovenuit met een kredietwaardigheid van 87,2%. Tevens is het investeringssaldo in het mkb met 34% verbeterd. Vooral ondernemers in de bouw, de detailhandel en de horeca hebben vorig jaar relatief veel geïnvesteerd in vergelijking met het jaar ervoor. In 2017 zullen de investeringen voor het mkb als geheel naar schatting met 3,2% toenemen. Vooral grote bedrijven met meer dan 100 werknemers verwachten meer te investeren: +14,5%. Op brancheniveau voeren de detailhandel (6,9%), de automotive (6,4%) en de horeca (4,8%) de lijst aan.

http://bit.ly/2hu3fOm
http://bit.ly/2gHbrOu
http://bit.ly/2gK2h28