Door H.J. Folkers, bestuurder VKN

Eigenlijk een vreemd bericht voor de keurig belastingbetalende rekeninghouder van de ABN: de Staatsbank gaat aan meer klanten een negatieve spaarrente rekenen, net als de andere systeembanken. Uw spaargeld, overgebleven na de betaling van uw vaste lasten zoals de belasting, mag bij de staatsbank- die met datzelfde belastinggeld is “gered”- rekenen op een boete op sparen. Rekeninghouders die meer dan €150.000 op hun bankrekeningen hebben, moeten vanaf juli aanstaande rente betalen over het geld dat ze bij de staatsbank hebben gestald. (eerst  lag de drempel nog op een €500.000).

Sparen kost nu geld ING voert negatieve rente in: slechts een begin! – INDIGNATIE

Ze gaan een rente rekenen van 0,5 %. Dat geldt voor zowel de zakelijke als particuliere klanten van de staatsbank. Voor rekeninghouders die minder dan €150.000 op de bank hebben staan, blijft de rente 0 procent. Nu heeft maar 3% van de rekeninghouders bij de staatsbank een bedrag boven de €150.000 staan, zult u denken. Maar waar hebben we het doorgerekend echt over? We hebben het over 3 % van de 5 miljoen rekeninghouders. Toevallig 150.000 klanten. Bij mij komt al een naam op :

Actie 150 om 150. 

Het besluit hangt kennelijk samen met de al langer geldende zeer lage rentes in Europa. Banken moeten zelf ook rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. En dat is zielig voor een staatsbank… Maar om die staatsschuld als bank terug te kunnen betalen ( doen ze al 12 jaar over en het schiet niet echt op..) heeft onze ABN ook dan maar tegelijkertijd besloten om de tarieven voor particuliere klanten iets te verhogen. De bank stelt in een toelichting dat zij zelf ook te maken heeft met toenemende kosten, bijvoorbeeld voor het beter controleren van klanten en transacties in verband met strengere regelgeving. Dat is zeker waar!

Al 1000 medewerkers van de bank houden zich ermee bezig ,want onze eigen DNB verplichtte de ABN al zijn particuliere klanten door te lichten op mogelijke criminele activiteiten waaronder witwaspraktijken. DNB sluit niet uit dat er een boete volgt en dan ga je als Bestuur alvast maar reserveren. Toch? Op kosten weer van diezelfde belastingbetaler die ook de DNB betaalt. Die dan weer vervolgens weer de zeker niet malse boete van  -naar verluidt-  €480 miljoen mag ontvangen. Om er ………….wat mee te doen eigenlijk?

Balletje, Balletje

ING doet het nog -leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel- voor klanten van die bank die meer dan een €100.000 op hun rekening hebben. Die grens lag eerst op €250.000. De andere grootbanken, Rabobank en de Volksbank, houden voor de negatieve rente vooralsnog vast aan de drempel van €250.000.

Spaarrente blijft dalen, toch blijven we sparen » Financer.com

Oproep

Als je dit als rechtgeaarde Kredietunie-lid leest ( De Kredietunie: Uw Peer to Peer lender, Uw Near Bank, Uw Network Bank, UW BURENLEENBANK), dan kun je de neiging niet onderdrukken om alle leden van onze aangesloten unies op te roepen om met z’n allen een dagje “samen uit” te plannen.  Om onze common bond werkwijze en maatschappelijke relevantie te gaan vieren met een grote ledenpicknick op het Malieveld. Wel afstand houden en kleedje mee!  Als het te heet wordt zet de politie voor ons wel een verkoelende waterkanon in. “We gaan naar het Malieveld al aan de zee en nemen broodjes en koffie mee”, zingend. O, het is zo’n heerlijkheid !

Of was het zo’n …..oneerlijkheid?

Wat gaan we dan vieren?

Ik zal het u uitleggen. In Nederland zullen spaarders opstaan tegen deze bankenboete-onzin. Ze zullen dit overal in de MSM uiten en vragen om ingrijpen en pleiten voor verlaging van de vermogensrendementsheffing en andere mogelijkheden. Maar ze zullen snel hun spaargedrag hierop aanpassen: namelijk naar andere (be-) spaarmogelijkheden zoeken. Sparen en veilig investeren op een Near Bank wijze.

En laten we daar als Kredietunies nu een rol in kunnen vervullen voor de particulier met meer dan €150.000 spaargeld. De oplossing ligt in een lidmaatschap bij een kredietunie.

Het kredietunie-mes dat aan twee kanten snijdt. 

Kredietunies kennen een gemeenschappelijke kas. Daarin storten ondernemende leden hun geld om het de kredietunie mogelijk te maken om in leningen uit te zetten naar andere ondernemers. Een dergelijke kas is er niet voor bedoeld om lang geld aan te houden, het is immers kapitaal om weldra uit te zetten. Als je echter besluit om het geld er wel te laten staan en om het niet uit te zetten, maar gewoon aan te houden als spaargeld dan gaat het verhaal te maken krijgen met de belangstelling van de Toezichthouders. Zo zullen we toch de reden en werking van een dergelijke kas moeten kunnen uitleggen. Ik denk overigens dat we dit zeker perfect kunnen en zeker de overheid kunnen geruststellen, maar ik wil in dit gedachtenexperiment nog verder gaan. Waarom horen we geen initiatieven vanuit de overheid om dit investeren van spaargeld middels kredietunies te vergemakkelijken en zelfs fiscaal en staatsgegarandeerd te faciliteren? Het zou onze werkwijze op een enorm manier ondersteunen. In Amerika bijvoorbeeld doet men dit al jaren en kennen kredietunies hun eigen debit -en creditcards en is investeren middels een credit union op vele staatswijzen gefaciliteerd.

Rekensom

We richten ons dan ook tot de gedupeerde staatsbankzitters. Beste ABNAMRO-er : Sta op van de bank en word lid van een kredietunie en stal uw geld bij een kredietunie. In hun gemeenschappelijke kas of doe dit via een MKB-cofinancieringsfonds van de kredietunie. De rente is nul, maar je kunt heel eenvoudig geheel of gedeeltelijk het geld laten doorvloeien richting een renderende ledenobligatie. Het rendement daarop ligt tussen de 3% tot 5%. De individuele kredietunies kunnen u dit perfect uitleggen en zelf per rekening op maat maken. En u helpt bovendien het MKB kosteloos en transparant te overleven in deze moeilijke tijden, c.q. u ondersteunt de werkgelegenheid in uw stad of regio en in Nederland.

Als alle 150.000 ABN staatsbankrekeninghouders dit voor hun minimale €150.000 zouden doen, dan heb ik het over €22 miljard !

Alleen al bij deze staatsbank. En weet u wat het gekke is: de staatsbank vindt het wel goed.

Weer 150.000 rekeninghouders die ze niet hoeven te bedienen en controleren.

Dat doen wij wel voor ze…