Samenvatting

Non-bancaire fnanciering is in Nederland de experimentele fase voorbij en heeft nu een serieuze positie in de mkb fnancieringsmarkt ingenomen. Met ruim €1 miljard aan verstrekte fnancieringen in 2018 zijn minimaal 22.620 mkb bedrijven aan fnanciering gekomen. Vooral bij klein-zakelijke fnancieringen onder €1 miljoen blijkt non-bancaire fnanciering sterk te groeien en een behoefte in te vullen in de markt. Volgens de verwachtingen zal in 2022 minimaal 1/3 van deze fnancieringen buiten banken om verstrekt worden.

Totale non-bancaire fnanciering in Nederland gegroeid naar ruim €1 miljard.
In 2018 is er in totaal meer dan €1 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire fnanciering. Dit is een groei van 51% ten opzichte van 2017 toen er €676 miljoen verstrekt werd aan het mkb.
Het totaal aantal bedrijven dat non-bancaire fnanciering heeft ontvangen in 2018 was 22.620. In 2017 was dit aantal 17.498. De markt van non-bancaire fnanciering in Nederland is zeer divers en bestaat uit crowdfunding (23%), kredietunies (1%), direct lending (21%), MKB Beurs (2%), Lease (24%) en Factoring (29%).
Financieringslandschap < €1 miljoen (kleinzakelijke fnancieringen).

Binnen het onderzoek is specifek gekeken naar de mkb fnancieringsmarkt van aanvragen < € 1 miljoen (kleinzakelijke fnancieringen), omdat daar de meeste nieuwe aanbieders zich op richten. Deze fnancieringen worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot €5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire fnanciering van fnancieringsaanvragen onder €1 miljoen in 2018 was €873 miljoen. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van 2017 (€582 miljoen). De totaal verstrekte bancaire fnanciering onder €1 miljoen was in 2018 €9.742 miljoen. Dit is een daling van 4% ten opzichte van de verstrekte bancaire fnanciering in 2017 (€10.084 miljoen). Het totale fnancieringslandschap van fnancieringen onder €1 miljoen (bancair + non-bancair) was in 2018 samen €10,6 miljard. Afgelopen jaar is 8% van de fnanciering onder €1 miljoen via non-bancaire fnancieringen verstrekt.
Inschatting fnancieringslandschap < €1 miljoen tot 2022

De totale omvang van non-bancaire fnancieringen aan kleinzakelijke klanten onder de miljoen stijgt naar verwachting in 2022 naar €4,4 miljard. De omvang van de bancaire verstrekkingen onder de €1 miljoen daalt
naar verwachting in 2022 naar €8,3 miljard. Per saldo verwachten wij dat in 2022 circa 35% van de totale verstrekkingen onder €1 miljoen uit non-bancaire fnancieringen bestaan.

Aantal bedrijven fnancieringslandschap < 1 miljoen Het aantal kleinzakelijke klanten die non-bancaire fnanciering heeft verkregen was in 2018 22.520. Dit is een groei van 29% ten opzichte van 2017 (17.461 bedrijven).

Kredietunies
De totaal verstrekte fnanciering van de kredietunies was in 2018 €5,84 miljoen. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van €5,16 miljoen in 2017. Dit blijkt uit de gecombineerde data van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en Kredietunie Nederland.
Het aantal verstrekkingen is in 2018 ook toegenomen, zo waren er in 2017 82 verstrekkingen. In 2018 is dit toegenomen tot 117 (een stijging van 43%). De meeste verstrekkingen via kredietunies hebben een omvang
tussen de 50- en 250 duizend euro.
Verstrekte Financiering Kredietunies (€)

Jaar Totale omvang €
2017 € 5.161.000
2018 € 5.840.500


Bron: VSK & Kredietunie Nederland

Totaal aantal verstrekkingen via Kredietunies

Jaar <50k 50-250k 250k-1 mln > 1 mln Totaal
2017 11 45 26 0 82
2018 12 69 36 0 117
Groei 9,1% 53,3% 38,5% 0% 42,68%

Bron: VSK & Kredietunie Nederland

Onderzoek non-bancaire financiering 2018