Stichting MKB Financiering

De financieringsmarkt is sinds 2008 volop in ontwikkeling en het is belangrijk om dit in goede banen te leiden en zo de toegang tot financiering voor ondernemers duurzaam te verbreden. SMF heeft als missie om toegang tot MKB-financiering duurzaam te verbeteren en te professionaliseren. Een belangrijk middel dat ten grondslag ligt aan het realiseren van deze doelstellingen is een gemeenschappelijke gedragscode waaraan alle participanten zich committeren. Het doel van deze gedragscode is om de positie van MKB-ondernemers te versterken en zo goed mogelijk te informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten. De stichting verwacht deze nieuwe gedragscode die is afgestemd met stakeholders en waarbij transparantie en passend financieren richting de ondernemer het uitgangspunt is, eind dit jaar te publiceren.

De stichting stelt in samenspraak met ondernemers en adviseurs een Gedragscode MKB Financiering op om aan te geven dat professionaliteit en transparantie van de sector de eerste stap zijn op weg naar het vergroten van de toegang tot passende financiering van ondernemers.