Verruimde borgstelling overheid (BMKB-C) nu ook beschikbaar voor non-bancaire financiers

www.rvo.nlDeel

De verruiming van de BKMB-regeling, die enkele weken al werd aangekondigd, is nu per direct ook opengesteld voor een bredere groep van non-bancaire financiers. Dat is vanmorgen bevestigd door Stichting MKB Financiering, die zich hier de afgelopen weken actief voor heeft ingezet.

De BMKB is een borgstelling voor het mkb (inclusief starters), om een lening te verkrijgen voor investeringen en wordt gebruikt voor investeerders die het mkb willen ondersteunen. De BMKB-C regeling is een speciale, tijdelijke crisismaatregel om de mkb financiers een uitgebreidere dekking te geven.

Verruiming van borgstelling tot 67,5%

Bij de normale BMKB borgstelling staat de overheid garant voor 90% van de helft van de financiering. Effectief dus 45%. Met de BMKB-C regeling wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%, waardoor de overheid effectief voor 67,5% van de lening garant staat en de mkb financier voor de rest.

Bovendien is de BMKB-C regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De ondernemer moet hier echter wel 3,9% provisie over betalen. Financiers en ondernemersnetwerken zijn echter met een luide oproep gekomen om deze provisie in deze periode niet te vragen. Hierdoor dalen de lasten voor ondernemers sterk, wat in de huidige crisis-tijd en de aankomende recessie erg belangrijk gaat zijn.

Versnelde accreditatie

RVO heeft aangegeven dat er speciaal voor de BMKB-C borgstelling er een versnelde accreditatie mogelijk is voor mkb financiers, zodat zij hier ook snel gebruik van kunnen maken. Dit is een erg bijzondere en mooie stap van het RVO die nog steeds een goede afweging moet maken over de mkb financiers die gebruik mogen maken van de regeling, maar toch snel deze financiers de mogelijkheid wil bieden om het mkb te blijven financieren.

Kwaliteit mkb financiers

Persoonlijk ben ik erg blij dat deze regeling nu ook geopend is voor non-bancair financiers, al ben ik wel benieuwd naar de exacte implementatie er van. De regeling kan namelijk niet voor alle non-bancaire financiers ingezet worden, dus het is de vraag hoe ruim de mogelijkheden zijn. Daarnaast zal het ook erg belangrijk zijn dat RVO kritisch blijft op de kwaliteit van de mkb financiers die de borgstelling verkrijgen.

Als er namelijk ook mkb financiers door de versnelde accreditatie komen die niet-passende financieringsproducten aanbieden (zoals flitskredieten) of via agressieve marketing/reclame of het betalen van kick-back vergoedingen aan adviseurs klanten lokken onder verkeerde voorwendselen, dan wordt er een verkeerd signaal aan de markt gegeven.

Do’s en dont’s bij een BMKB-C aanvraag bij de bank door BDO

www.bdo.nlDeel

BMKB-C regeling aanvragen? Victor Verstappen van BDO heeft zijn ervaringen van de eerste 2 weken dat de regeling open staat online gezet in een blog. Dit zijn ervaringen die hij heeft opgedaan bij de begeleiding van de ondernemers die klant zijn bij BDO en die hij persoonlijk heeft begeleid.

Aanvragen bij huisbank

Hij beschrijft in zijn blog de aanvragen van ondernemers bij de eigen huisbank. Aanvragen bij banken die de onderneming nog niet goed kennen hebben (nog) minder kans van slagen, geeft hij aan in zijn artikel. In het algemeen ervaren zijn klanten nog weerstand bij banken om nieuwe financiering te verstrekken, ook onder de nieuwe borgstelling.

Voorwaarden BMKB-C krediet

BDO heeft een uitgebreid overzicht geplaatst over de formele voorwaarden van de BMKB-C regeling. Daarnaast beschrijft Victor zijn concrete ervaringen als volgt:

De gevoelde onwil van banken om BMKB-C kredieten verstrekken is in mijn optiek met name terug te voeren op twee voorwaarden bij de BMKB-C regeling. Allereerst dient de onderneming “in de kern gezond” te zijn, en wel naar het oordeel van de bank. Ten tweede dient de ondernemer zich bewust te zijn van het feit dat de bank niet alles kan afwentelen op de staat. Kort gezegd, als de bank vreest dat de klant het wellicht niet haalt na de crisis en de bank kan daarbij niet voor de volle 100% van het uitgeleende bedrag terugvallen op zekerheden, dan zal zij niet zomaar een krediet verstrekken. Daarnaast, en dat staat niet in de voorwaarden, staan de banken op het standpunt dat zij geen geld verstrekken als niet alle andere mogelijkheden die de mkb-er kan inzetten, daadwerkelijk zijn ingezet.

Zijn concrete tips om de aanvraag bij de bank zo succesvol mogelijk te laten zijn:

  • Een goede liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat alle mogelijke niet-bancaire middelen zijn ingezet
  • Aantonen dat de onderneming “in de kern gezond” is
  • Het risico voor de bank

In het artikel geeft hij nog meer praktische tips.

‘Hoe krijgen we het geld bij mkb-ondernemers?’

www.deondernemer.nlDeel

In een interview aan DeOndernemer geeft Carlo van de Weg van Credion een interessant perspectief op de huidige situatie. Er komen miljarden euro’s vrij vanuit de Nederlandse overheid en Europa om de economie door de coronacrisis te loodsen. Maar hoe komen deze bij de ondernemers terecht?

Volgens Carlo ligt de sleutel van de oplossing bij de financieringsadviseur. Op dit moment is het extreem druk bij de loketten van de banken. Door alle aanvragen van bestaande klanten komen accountmanagers lastig toe aan helpen van nieuwe klanten.

Daarom is het volgens hem belangrijk dat een financieringsaanvraag goed uitgewerkt is voordat het ingediend wordt. En daarbij is het belangrijk dat er ook goed gekeken wordt welke verschillende financiers (naast banken) er mogelijk betrokken kunnen worden in de juiste financieringsmix.

https://bit.ly/3bSOe43