MKB Eindhoven en MKB Nederland hebben bij de gemeente een voorstel ingediend voor invoering van een lokale mkb-toets.
Door het invoeren van deze toets kan de gemeente vooraf testen of lokale regels en beleidsplannen een belemmering vormen voor het midden- en kleinbedrijf in de regio. Dit wordt gedaan door middel van een panel van mkb-ondernemers. Deze ondernemers gaan aan tafel met de gemeente om mee te denken over de vormgeving van beleid en regels.

Vorig jaar in maart heeft Eindhoven de prijs de ‘MKB-Vriendelijkste gemeente van Brabant’ mogen ontvangen. Toen is ook aangedrongen op het invoeren van de lokale MKB-Toets. “Het zou mooi zijn als Eindhoven nu ook landelijk op nummer 1 komt te staan. Minder hinder, minder kosten”, zegt Jan van den Hoff van MKB Eindhoven. “Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid.”

De MKB-Toets is al landelijk ingevoerd, maar nog niet op lokaal niveau. Volgens Van de Hoff is het juist belangrijk dat het op regionaal niveau ook wordt ingevoerd, omdat het de lokale economie stimuleert verder te groeien.