Kredietunie Nederland Nieuwsbrief 20 d.d. 30 juni 2017

Verenigingsnieuws Op 14 juni organiseerde Kredietunie Nederland haar negentiende Algemene Ledenvergadering, De jaarrekening over het boekjaar 2016 is goedgekeurd, het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gedéchargeerd voor het gedurende 2016 gevoerde beleid en het...