Tine de Moor in NRC: En wéér gaan burgers alles zelf doen

In de Middeleeuwen waren er gilden, in de 19de eeuw boerenleenbanken. Nu zitten we in de derde collectieven-revolutie. Dirk Vlasblom  10 juli 2017 Tine De Moor brengt onderzoekers en burgercollectieven bij elkaar. „Het begint buiten de steden.”Foto Bram Petraeus ...