Kredietunie Nederland Nieuwsbrief 20 d.d. 30 juni 2017

Verenigingsnieuws Op 14 juni organiseerde Kredietunie Nederland haar negentiende Algemene Ledenvergadering, De jaarrekening over het boekjaar 2016 is goedgekeurd, het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gedéchargeerd voor het gedurende 2016 gevoerde beleid en het...

Persbericht Symposium Values in Banking

Utrecht,  Woensdag 14 juni j.l. was er brede belangstelling voor het symposium “Values in Banking” georganiseerd door Kredietunie Nederland (KN), gehouden bij de Volksbank te Utrecht . Onder leiding van de dagvoorzitter Arnoud de Roy van Zuydewijn (Voorzitter Raad van...